Keramické měřicí trubice pro magneticko-indukční průtokoměry

Zvýšená bezpečnost zařízení díky technicky dokonalejšímu smáčenému materiálu

Problém

Měření průtoku kyselin, alkalických roztoků a abrazivních kalů přináší komplexní škálu požadavků, které vyžadují správný smáčený materiál. Teplotní šoky, namáhání a deformace, vakuum a vysoký tlak a koroze omezují možnost bezpečného použití běžných plastových výstelek, například kvůli riziku vniku netěsností.

Řešení

Při použití měřicích trubic z keramiky na bázi oxidů jsou magneticko-indukční průtokoměry KROHNE vybaveny technologicky dokonalejším materiálem, který je trvale odolný vůči korozivním a abrazivním médiím, teplotním šokům a vakuu a naprosto bezpečný z hlediska uvolňování plynů a netěsností. V přírubovém provedení s krátkými svorníky je tento keramický snímač průtoku jako jediný schopen zmírnit působení tepla na zařízení v případě požáru.

Bezpečnostní přínosy

 • Mimořádně vysoký výkon a odolnost keramických snímačů průtoku

 • Speciální koncepce těsnění s nesmáčenou přírubou, která zaručuje bezpečnost procesu

 • Velká odolnost vůči kyselinám, např. i horké koncentrované kyselině chlorovodíkové

 • Vynikající odolnost vůči opotřebení

 • Zvýšená požární bezpečnost: snížení vlivu tepla na přírubové keramické snímače ve srovnání s mezipřírubovým provedením díky krátkým šroubům

 • Těsná konstrukce, 0% pórovitost (důležité pro agresivní, odplyňující se nebo toxická média)

 • Žádné praskliny: plná odolnost vůči vakuu a vysoká odolnost vůči teplotním šokům až do
  120 K

 • Velmi vysoký destrukční tlak/přetížitelnost

 • Magneticko-indukční průtokoměr s keramickou trubicí a sintrovanými cermetovými elektrodami nabízí vynikající dlouhodobou stabilitu a přesnost pro maximální bezpečnost

Registrace newsletteru

V našem newsletteru získáte nejnovější zprávy

Registrace k odběru novinek

Využití magneticko-indukčních průtokoměrů ke zvýšení bezpečnosti zařízení

Diagnostické funkce a měření doplňkových měřených veličin

Vyberte si webinář!

Měření abrazivních médií magneticko-indukčními průtokoměry

Trvanlivost keramiky
View technology details

4 výrobky

OPTIFLUX 7300

Magneticko-indukční průtokoměr pro kapaliny s nízkou vodivostí (≥0,05 μS/cm)

BATCHFLUX 5500

Magneticko-indukční průtokoměr pro náročné aplikace při objemovém plnění pro široký sortiment velikostí obalů

OPTIFLUX 5300

Magneticko-indukční průtokoměr pro náročné aplikace, fakturační měření a zkušebny

OPTIFLUX 5100

Magneticko-indukční průtokoměr pro náročné aplikace při měření abrazivních a agresivních médií

e-mail
Kontakt