Moderní koncepce těsnění při měření výšky hladiny

Žádné problémy s životním prostředím nebo bezpečností osob při používání toxických a nebezpečných kapalin

Problém

Toxické nebo agresivní chemické látky, jako je čpavek nebo chlor, ohrožují zdraví pracovníků i bezpečnost provozu, pokud dojde k jejich úniku z procesu přes připojení snímače nebo antény.

Řešení

Aby se zabránilo úniku médií a nebyli ohrožení pracovníci závodu, mohou být radarové a vedené radarové hladinoměry KROHNE vybaveny pokročilými těsnicími systémy jako druhou úrovní ochrany. Jedná se buď o kovové tavené sklo  METAGLAS® jako druhý bariérový těsnicí systém, nebo o keramický těsnicí systém pro teploty nad +150 °C / +302 °F.

Bezpečnostní přínosy

  • Druhá úroveň ochrany pro zvýšení bezpečnosti práce a zařízení při manipulaci s nebezpečnými kapalinami

  • Různé těsnicí systémy pro hladinoměry OPTIWAVE a OPTIFLEX chrání personál závodu před ohrožením při měření toxických nebo agresivních kapalin

  • Žádné riziko úniku díky dvojitým těsnicím systémům

  • Snížení rizika odstavení zařízení z bezpečnostních důvodů

  • Žádné poruchy měření v důsledku vniknutí par nebo kapalin do elektroniky

  • Vyzkoušená a osvědčená prevence rizik:
    Více než 10 000 hladinoměrů s druhým bariérovým těsnicím systémem METAGLAS® instalovaných po celém světě, testovaných při tlacích až do 100 barg / 1450 psig

Registrace newsletteru

V našem newsletteru získáte nejnovější zprávy

Registrace k odběru novinek

Měření výšky hladiny v bezpečnostních aplikacích

e-mail
Kontakt