Ochrana proti korozi při měření výšky hladiny

Speciální povlaky a smáčené materiály pro zvýšení integrity aplikace a bezpečnosti práce

Problém

Při měření výšky hladiny agresivních médií, jako je kyselina fluorovodíková, chlorovodík, čpavek nebo kyselina sírová, je velmi důležitý výběr správného materiálu. Koroze provozních připojení a antén může ohrozit integritu aplikace a bezpečnost pracovníků. Navíc je údržba zaměřená na odstraňování zkorodovaných dílů dost nákladná.

Řešení

Aby Firma KROHNE ochránila svá měřicí zařízení před agresivními médii, dodává radary, vedené radary a magnetické stavoznaky standardně s korozivzdornými materiály, jako jsou PEEK, PTFE nebo PP, a také povlakované příruby, závity a prodloužení antén s plastovými povlaky přizpůsobenými potřebám klientů. Díky tomu může být nejlépe zajištěna integrita aplikace a bezpečnost práce.

Bezpečnostní přínosy

  • Osvědčené čočkové, kapkové nebo trychtýřové antény z korozivzdorného PEEK, PTFE nebo PP poskytují optimální ochranu proti agresivním médiím

  • Předcházení korozi a bezpečnostním problémům pomocí povlakovaných přírub, závitů a prodloužení antén

  • Snímače s povlakem z PTFE a měřicí trubice s povlakem z PTFE zajišťují dlouhodobou ochranu stavoznaků

Registrace newsletteru

V našem newsletteru získáte nejnovější zprávy

Registrace k odběru novinek

6 výrobky

BM26A-3000

Magnetický obtokový stavoznak pro žíravé kapaliny

OPTIFLEX 7200

Vedený radarový (TDR) hladinoměr pro kapaliny v aplikacích se zvýšenými nároky

OPTIWAVE 7500

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro kapaliny v úzkých nádržích s vnitřní zástavbou

OPTIWAVE 7400

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro agresivní kapaliny a nádrže s míchadly

OPTIWAVE 5400

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro kapaliny v běžných procesních aplikacích

Výrobek se již nedodává

OPTIWAVE 5200

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro kapaliny ve skladovacích a procesních aplikacích

e-mail
Kontakt