Sekundární tlakuvzdorné pouzdro u Coriolisových hmotnostních průtokoměrů

Zachování bezpečnosti zařízení v případě prasknutí měřicí trubice

Problém

Neočekávané tlakové špičky nebo chyby v návrhové specifikaci mohou způsobit poškození měřicích trubic Coriolisových hmotnostních průtokoměrů tlakem a tím i únik média. To představuje bezpečnostní riziko zejména u toxických nebo agresivních médií.

Řešení

Coriolisovy hmotnostní průtokoměry OPTIMASS s přímou trubicí a tlakuvzdorným pouzdrem zadrží kapalinu při poškození trubice. Tato druhá úroveň ochrany, která se vyznačuje typickým tlakem při destrukci vyšším než 100 barg / 1450 psig, zabraňuje úniku a zmírňuje škodlivé následky v okolí měřicího místa.

Bezpečnostní přínosy

  • Druhá úroveň ochrany pro bezpečnost zařízení: žádný únik ani rozlití média při poškození měřicích trubic vysokým tlakem

  • Sekundární ochrana zadržuje kapalinu v případě poškození trubice

  • Zvýšená bezpečnost práce při manipulaci s nebezpečnými kapalinami a při vysokém provozním tlaku

  • Typický tlak při roztržení sekundárního tlakuvzdorného pouzdra vyšší než 100 barg / 1450 psig

  • K dispozici pro všechny Coriolisovy průtokoměry OPTIMASS s jednou, dvěma nebo čtyřmi přímými trubicemi

  • Na přání i vnější tlakuvzdorné pouzdro se schválením PED / CRN

Registrace newsletteru

V našem newsletteru získáte nejnovější zprávy

Registrace k odběru novinek

3 výrobky

OPTIMASS 2400

Velkokapacitní Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro velké průtoky

OPTIMASS 7400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro náročné aplikace

OPTIMASS 1400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro všeobecné aplikace a řízení procesů

e-mail
Kontakt