Automatické částečné kontrolní zkoušky

Částečné kontrolní zkoušky obecně nabízejí velké příležitosti ke zvýšení celkové bezpečnosti zařízení a snížení nároků na kontrolní zkoušky. Kromě částečných kontrolních zkoušek automatických průmyslových ventilových souprav je nyní možné provádět také částečné kontrolní zkoušky snímacích prvků, jako jsou průtokoměry, tlakoměry atd.

Zkušební metody jsou však nyní pokud možno také plně automatizované. Za tímto účelem bezpečnostní systém (SSPS) nejprve v režimu SIL načte celou konfiguraci měřicího přístroje. Poté bezpečnostní řídicí systém (SSPS) převede měřicí přístroj z režimu SIL do režimu simulace, aby bylo možné provést stanovené částečné kontrolní zkoušky:

Provedení úplného vlastního testu

Za prvé, systém SSPS nechá přístroj provést úplný vlastní test. Přístroj přitom může testovat mimo jiné i ty části paměti, které nemohl testovat v běžném provozu. V závislosti na metodě měření může tento vlastní test dosáhnout rozsahu zkoušky (PTC - pokrytí částečné zkoušky) až 40 %.

Snadné testování proudových smyček

Za druhé, proudové smyčky lze nyní snadno testovat bez odpojování kabelů. Prostřednictvím simulace dá SSPS měřicímu přístroji pokyn, aby na výstup přivedl různé hodnoty proudu, které jsou měřeny přímo vstupními moduly SSPS. Díky tomu lze snadno zkontrolovat, zda se nastavené a skutečné hodnoty stále shodují. V závislosti na typu přístroje je zde PTC přibližně 30 %.

Porovnání konfigurace

Na konci automatické částečné kontrolní zkoušky se měřicí přístroj nastaví zpět do režimu SIL a porovná se dříve načtená konfigurace s aktuální konfigurací. Tím se zajistí, aby byl přístroj na 100 % ve stejném stavu konfigurace jako před zkouškou. 

Důležité: obsluha provozu si musí být vědoma toho, že při částečné kontrolní zkoušce, ať už prováděné ručně nebo automaticky, není bezpečnostní funkce po dobu trvání zkoušky k dispozici!

Je nezbytné zajistit, aby byla během částečné kontrolní zkoušky zaručena bezpečnost provozu daného zařízení. To je obvykle upraveno organizačními opatřeními: hrozí-li například nebezpečí přeplnění zásobníku, které by mohlo vést k popálení osob v jeho bezprostřední blízkosti, musí být příslušný prostor po dobu trvání částečné zkoušky pro všechny osoby uzavřen.

Odběr newsletteru

V našem newsletteru získáte nejnovější zprávy

Registrace k odběru novinek

  • Částečné kontrolní zkoušky přinášejí pokrytí až 80 % všech nezjištěných poruch pomocí vlastní diagnostiky. Zajišťují bezpečný provoz jakékoliv funkce související s bezpečností a mohou být prováděny za provozních podmínek - není nutné přístroj vymontovat z procesu.

3 výrobky

OPTIFLUX 4400

Magneticko-indukční průtokoměr pro bezpečnostní přístrojové systémy (SIS) a velmi přesné měření

OPTIMASS 6400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro náročné aplikace

OPTIFLEX 7200

Vedený radarový (TDR) hladinoměr pro kapaliny v aplikacích se zvýšenými nároky

e-mail
Kontakt