Funkční bezpečnost

"Nejdůležitější částí při návrhu bezpečnostních smyček je následující: volba správné měřicí techniky a vhodná instalace."

Lothar Gellrich,
viceprezident pro provozní marketing,
odborník na funkční bezpečnost

Ještě větší spolehlivost bezpečnostních smyček díky měřicí technice

Funkční bezpečnost je základní součástí bezpečnosti lidí a zařízení ve zpracovatelském průmyslu. Firma KROHNE začlenila všechny podstatné prvky do komplexního portfolia měřicích přístrojů, které splňují nejnovější mezinárodní bezpečnostní normy a obsahují pokročilé bezpečnostní funkce.

bezplatný webinář na vyžádání

Využití inteligentních měřicích ventilů v bezpečnostních aplikacích

Pneumatický pohon s vestavěnými snímači průtoku/tlaku/teploty a počítačem

Vyberte si webinář!

Bezplatná série webinářů

Zúčastněte se živě vysílaných interaktivních webinářů o provozní bezpečnosti v průmyslu

16 témat, praktických příkladů, výměna názorů s našimi odborníky

Vyberte si webinář!

automatické částečné kontrolní zkoušky

Částečné kontrolní zkoušky obecně nabízejí velké příležitosti ke zvýšení celkové bezpečnosti zařízení a snížení nároků na kontrolní zkoušky. Kromě částečných kontrolních zkoušek automatických průmyslových ventilových souprav je nyní možné provádět také částečné kontrolní zkoušky snímacích prvků, jako jsou průtokoměry, tlakoměry atd.

více

optimalizace bezpečnostních smyček

Optimalizace bezpečnostních smyček může být užitečná v mnoha ohledech. Na jedné straně lze optimalizovat náročnost a četnost kontrolních zkoušek, ale zároveň je možné i snížit pravděpodobnost selhání bezpečnostní smyčky.

více

předcházení systematickým chybám

U funkční bezpečnosti se rozlišuje mezi náhodnými a systematickými chybami. Náhodné poruchy jsou obvykle způsobeny selháním hardwaru. Systematické poruchy jsou naproti tomu většinou způsobeny chybami při plánování, uvádění do provozu nebo provozování.

více

vybraná řešení měřicí techniky (úvod)

V posledních letech došlo ke zlepšení bezpečnostních norem pro přístrojovou techniku v mnoha oblastech. Řada inovací byla zavedena v řadě měřicích technologií; jiná zlepšení jsou specifická pro jednotlivé měřicí přístroje.

Níže uvádíme několik příkladů:

Produkty pro použití v bezpečnostních přístrojových systémech

44 výrobky

OPTIFLUX 4400

Magneticko-indukční průtokoměr pro bezpečnostní přístrojové systémy (SIS) a velmi přesné měření

OPTIMASS 6400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro náročné aplikace

H250 M40

Plováčkový průtokoměr pro kapaliny a plyny

DK37 M8

Plováčkový průtokoměr pro měření průtoku kapalin a plynů za náročných podmínek

DK32/34

Plováčkový průtokoměr pro malé průtoky kapalin a plynů

DK46/47/48/800

Plováčkový průtokoměr pro malé průtoky plynů a kapalin a měření průtoku vzorků

VA40

Plováčkový průtokoměr pro základní aplikace

OPTISWIRL 4200

Vírový průtokoměr pro distribuci energií, systémy managementu hospodaření s energií

Kompaktní průtokoměr s clonou

Integrovaný průtokoměr na principu tlakové diference pro kapaliny, plyny a páru

Integrovaná měřicí sestava s clonou

Průtokoměr na principu tlakové diference pro malé světlosti potrubí (do DN15 / ½")

Průměrující rychlostní sonda

Průtokoměr na principu tlakové diference pro měření kapalin, plynů a páry, pro vysoké teploty a plyny s obsahem prachu

Klínový průtokoměr

Průtokoměr na principu tlakové diference pro náročné aplikace s abrazivními a viskózními médii


Zobrazeno 12 z 44

e-mail
Kontakt