Výpočet teploměrových jímek při měření teploty

V přístrojích pro měření teploty tvoří teploměrové jímky rozhraní mezi snímacím prvkem a procesem. Chrání vlastní snímač, zatímco samy jsou vystaveny tepelnému, chemickému a mechanickému namáhání.

Pro bezpečné měření teploty s teploměrovými jímkami je třeba věnovat pozornost následujícím skutečnostem:

Teploměrové jímky jsou uvedeny do stavu prostorového namáhání statickým tlakem. Při proudění se přidávají ještě namáhání v ohybu a smyku.

Za teploměrovými jímkami zatíženými prouděním se periodicky oddělují víry. Tento jev, který je pro vírové průtokoměry potřebný, však vede také k nežádoucímu kmitání teploměrové jímky, a případně až k jejímu poškození, pokud se frekvence odtrhávání vírů výrazně neodlišuje od rezonanční frekvence teploměrové jímky.

Pro pevnostní výpočty se všechna namáhání spojí do jednoho ekvivalentního namáhání, které by mělo mít součinitel bezpečnosti > 1,7 vzhledem k mezi kluzu za tepla nebo k mezi tečení materiálu.

Díky výpočtu namáhání před návrhem měřicího místa lze výrazně snížit riziko poškození teploměrové jímky.

Odběr newsletteru

V našem newsletteru získáte nejnovější zprávy

Registrace k odběru novinek

Výrobky

Filtr

71 výrobky
Název výrobku
Typ snímače teploty
Průmyslové požadavky
Speciální požadavky
Montáž snímače
Snímač teploty s jímkou
Konstrukce snímače teploty
Provedení konce jímky
Měřená média

OPTITEMP TRA-H61

Odporový snímač teploty pro hygienické aplikace

OPTITEMP TRA-H65

Odporový snímač teploty pro hygienické aplikace

OPTITEMP TRA-F13

Odporový snímač teploty pro běžné aplikace

OPTITEMP TRA-F23

Odporový snímač teploty pro běžné aplikace

OPTITEMP TRA-F42

Odporový snímač teploty pro běžné aplikace

OPTITEMP TRA-G10

Odporový snímač teploty pro měření povrchových teplot v průmyslových procesních aplikacích

OPTITEMP TRA-G20

Odporový snímač teploty pro měření povrchové teploty potrubí s dvojitou stěnou, skladovacích nádrží, a další podobné aplikace

OPTITEMP TRA-H10

Odporový snímač teploty pro hygienické aplikace

OPTITEMP TRA-H20

Odporový snímač teploty pro hygienické aplikace

OPTITEMP TRA-H30

Odporový snímač teploty pro hygienické aplikace

OPTITEMP TRA-P10

Odporový snímač teploty pro běžné aplikace

OPTITEMP TRA-P14

Odporový snímač teploty pro běžné aplikace nebo použití ve stávajících jímkách

OPTITEMP TRA-P20

Odporový snímač teploty pro běžné aplikace

OPTITEMP TRA-P40

Odporový snímač teploty pro běžné aplikace

OPTITEMP TRA-S11

Odporový snímač teploty pro aplikace při nižších teplotách

OPTITEMP TRA-S12

Odporový snímač teploty pro běžné aplikace

OPTITEMP TRA-S21

Odporový snímač teploty pro aplikace při nižších teplotách

OPTITEMP TRA-S22

Odporový snímač teploty pro běžné aplikace

OPTITEMP TRA S34

Odporový snímač teploty pro stávající teploměrné jímky nebo strojní součásti

OPTITEMP TRA-S41

Odporový snímač teploty pro běžné aplikace

OPTITEMP TRA-S50

Odporový snímač teploty pro stávající teploměrné jímky nebo strojní součásti

OPTITEMP TRA-T30

Odporový snímač teploty pro vyšší rychlosti proudění a vyšší tlaky

OPTITEMP TRA-TF31

Odporový snímač teploty pro vyšší rychlosti proudění a vyšší tlaky

OPTITEMP TRA-TF33

Odporový snímač teploty pro vyšší rychlosti proudění a vyšší tlaky


Zobrazeno 24 z 71

e-mail
Kontakt