Analytické senzory a měřicí komplety

Pro široké spektrum analytických parametrů

  • Pro měření pH, redox potenciálu, zákalu, obsahu nerozp. látek, rozpuštěného kyslíku, vol. chloru, oxidu chloričitého a ozónu, konc. kalu nebo více parametrů současně
  • Od senzorů s integrovaným převodníkem po modulární panely pro měření analytických parametrů kapalin
  • Pro různé průmyslové požadavky - od nebezpečných prostorů po hygienické aplikace
Analytické senzory a měřicí komplety