Měření průtoku

Měření průtoku – připojte se ke špičce

Flow Measurement

Firma KROHNE má v oblasti měření průtoku dlouholeté rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti. Nedokládáme to pouze schopností zvládnout standardní aplikace, ale rovněž aplikace náročné, vyžadující individuální přístup a neobvyklá, vysoce sofistokovaná řešení. Orientace na potřeby zákazníka u nás začíná již při výzkumu a vývoji.

Mnoho našich výrobků, které jsou nyní považovány za průmyslové standardy, bylo vyvinuto ve spolupráci se zákazníky. Uživatelé po celém světě mohou těžit z inovací firmy KROHNE: magneticko-indukční průtokoměry s keramickou výstelkou pro agresivní média (např. obsahující chlór). Hmotnostní průtokoměry s jednou přímou měřicí trubicí – ideální pro velmi viskózní média a malé rychlosti proudění. Ultrazvukové průtokoměry pro měření v obchodním styku založené na měření rozdílu doby průchodu. Vírové průtokoměry s integrovanou kompenzací tlaku a teploty. A plováčkové průtokoměry, které firma KROHNE vyrábí již od roku 1921 a bez kterých by naše portfolio nebylo kompletní.

 

Přehled průtokoměrů

Tato tabulka pomůže při výběru měřicího principu vhodného pro Vaši aplikaci:

Magneticko-indukční průtokoměry Plováčkové průtokoměry Ultrazvukové průtokoměry Hmotnostní průtokoměry Vírové průtokoměry Proudoznaky
Kapaliny
Kapaliny (např. voda) x x x x x x
Malé průtoky (< 2 l/h) x x x
Velké průtoky (> 100.000 m3/h) x x x
Nevodivé kapaliny x x x x y
Viskózní kapaliny x y y x y y
Plyny
Technické plyny x x x x
Malé průtoky (<20 l/min) x y x
Velké průtoky y x x x
Pára y x x
Speciální aplikace
Kaly, média s obsahem pevných částic x y
Emulze (např. olej/voda) y x y x y y
Agresivní kapaliny (kyseliny, hydroxidy) x x x x y y
Aresivní plyny y y y y
Měření v obou směrech x x x y
Provedení
2vodičové x x x x
4vodičové x x x

x vhodný
y podmíněně vhodný