Doplňkové vybavení a příslušenství pro měření průtoku

Jednotlivé díly průtokoměrů, přepočítávače průtoku, servisní nástroje a doplňkové vybavení pro měření průtoku

  • Převodníky průtoku a přepočítávače průtoku
  • Snímače průtoku
  • Servisní nástroje a další příslušenství

Výrobky

Filtr

40 výrobky
Název výrobku
Typ součásti/příslušenství pro měření průtoku

Nové

OPTIBAR FC 1000

Přepočítávač průtoku pro kapaliny, páru a plyny

SUMMIT 8800

Přepočítávač průtoku pro měření v obchodním styku

ETHERNET/MFC 010

Skřínka s rozhraním EtherNet/IP pro nastavení, preventivní údržbu a diagnostiku průtokoměrů

VFC 200

Převodník signálu pro kombinaci se snímači průtoku OPTISWIRL 4000

VFC 100

Převodník signálu vírových průtokoměrů pro kombinaci se snímači průtoku OPTISWIRL 2000

UFC 400

Převodník signálu pro kombinaci s ultrazvukovými snímači průtoku OPTISONIC 3000 a OPTISONIC 4000

UFC 300

Převodník signálu pro kombinaci s ultrazvukovými snímači průtoku OPTISONIC 6000

UFC 300 P

Převodník signálu pro kombinaci s ultrazvukovými snímači průtoku OPTISONIC 6000 P

MFC 400

Převodník průtoku pro kombinaci s Coriolisovými snímači hmotnostního průtoku řady OPTIMASS

MFC 010

Převodník průtoku pro kombinaci s Coriolisovými snímači hmotnostního průtoku řady OPTIMASS

IFC 300

Převodník signálu pro kombinaci s magneticko-indukčními snímači průtoku OPTIFLUX a WATERFLUX

IFC 400

Magneticko-indukční převodník průtoku pro kombinaci s magneticko-indukčním snímačem průtoku OPTIFLUX 4000

IFC 070

Převodník signálu pro kombinaci s magneticko-indukčním snímačem průtoku WATERFLUX 3000

IFC 100

Převodník signálu pro kombinaci s magneticko-indukčními snímači průtoku OPTIFLUX a WATERFLUX

IFC 050

Převodník signálu pro kombinaci s magneticko-indukčními snímači průtoku OPTIFLUX a WATERFLUX

GFC 300

Převodník signálu pro kombinaci s ultrazvukovými snímači průtoku OPTISONIC 7000 a OPTISONIC 8000

AFC 030

Převodník signálu pro kombinaci s magneticko-indukčními snímači průtoku POWERFLUX

WATERFLUX 3000

Magneticko-indukční snímač průtoku pro kombinaci s převodníky signálu IFC 050, IFC 070, IFC 100 a IFC 300

TIDALFLUX 2000

Magneticko-indukční snímač průtoku pro kombinaci s převodníkem signálu IFC 300

POWERFLUX 5000

Magneticko-indukční snímač průtoku pro kombinaci s převodníky signálu AFC 030 a IFC 300

POWERFLUX 4000

Magneticko-indukční snímač průtoku pro kombinaci s převodníky signálu AFC 030 a IFC 300

OPTISONIC 8000

Ultrazvukový snímač průtoku pro kombinaci s převodníkem průtoku GFC 300

OPTISONIC 7000 Biogas

Ultrazvukový snímač průtoku pro kombinaci s převodníkem průtoku GFC 300

OPTISONIC 7000

Ultrazvukový snímač průtoku pro kombinaci s převodníkem průtoku GFC 300


Zobrazeno 24 z 40

e-mail
Kontakt