UFC 400

Převodník signálu pro kombinaci s ultrazvukovými snímači průtoku OPTISONIC 3000 a OPTISONIC 4000

 • Kompaktní nebo oddělené provedení pro montáž na konzolu
 • S rozsáhlou diagnostikou (NAMUR NE107) pro náročné aplikace
 • 4vodičový, 3 x 4…20 mA, HART®7, FF, Profibus-PA/DP, Modbus atd.

UFC 400

Převodník signálu pro kombinaci s ultrazvukovými snímači průtoku OPTISONIC 3000 a OPTISONIC 4000

 • Kompaktní nebo oddělené provedení pro montáž na konzolu
 • S rozsáhlou diagnostikou (NAMUR NE107) pro náročné aplikace
 • 4vodičový, 3 x 4…20 mA, HART®7, FF, Profibus-PA/DP, Modbus atd.

Přehled

UFC 400 je 4vodičový převodník signálu pro ultrazvukové průtokoměry. V kombinaci s ultrazvukovým snímačem průtoku OPTISONIC 3000 pro vestavbu do potrubí tvoří ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 3400 pro měření průtoku kapalin a měření množství tepla. V kombinaci s ultrazvukovým snímačem průtoku OPTISONIC 4000 (HT/HP) pro vestavbu do potrubí tvoří ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 4400 (HT/HP) pro měření průtoku kapalin za vysokých tlaků a vysokých teplot.

Související výrobky
OPTISONIC 3400
Ultrazvukový průtokoměr pro měření kapalin v procesních aplikacích
 • Přesný 3kanálový průtokoměr: velký dynamický rozsah, bez nároků na údržbu, bez tlakových ztrát
 • Varianty pro kryogenní (-200°C) a vysokoteplotní (+250°C) kapaliny, pro média s velkou viskozitou (až1000 cSt nebo více)
 • Příruby: DN25…3000 / 1…120", max. PN200 / ASME Cl 1500; také přivařovací připojení
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP
OPTISONIC 3400 District Heating
Ultrazvukový průtokoměr pro sítě dálkového vytápění
 • 3kanálový průtokoměr pro měření množství tepla a horké vody
 • Fakturační měření: OIML R75, MID MI-004 (Třída 1, 2, 3)
 • Příruby: DN25…2000 / 1…80", max. PN40 / ASME Cl 300
 • Max. +180°C
OPTISONIC 4400 HP
Ultrazvukový průtokoměr pro měření kapalin za vysokých tlaků
 • 2kanálový ultrazvukový průtokoměr pro měření průtoku kondenzátu, vysokotlaké napájecí a ostřikové vody nebo pro vtlačování vody.
 • Provozní tlak až 490 bar
 • Max. DN1000 / 40", až do ASME Cl 4500
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP
OPTISONIC 4400 HT
Ultrazvukový průtokoměr pro měření kapalin za vysokých teplot
 • 2kanálový průtokoměr pro měření průtoku teplonosného oleje, napájecí vody do kotlů, vstupních surovin v rafineriích apod.
 • Do +600°C / +1112°F
 • Příruby: max. DN1000 / 40"
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP
OPTISONIC 3000
Ultrazvukový snímač průtoku pro kombinaci s převodníkem průtoku UFC 400
 • Volný průřez měřicí trubice: bez překážek a pohybujících se částí
 • Rozměry připojení: DN25…3000 / 1…120"
 • Materiál měřicí trubice: konstrukční ocel, korozivzdorná ocel
e-mail
Kontakt