Hmotnostní průtokoměry – efektivní řešení pro moderní technologie

Nejen otázka rozpočtu

Pokud jde o Coriolisovy hmotnostní průtokoměry, nemělo by být pořízení špičkové měřicí technologie pouze otázkou rozpočtu.  Je to proto, že naši inženýři vyvinuli cenově dostupný průtokoměr OPTIMASS 1000 s celou řadou funkcí, které jsou běžně k dispozici pouze u těch nejmodernějších přístrojů.

Při vývoji byly samozřejmě zúročeny naše zkušenosti s průtokoměrem OPTIMASS 7000. To znamená, že speciální požadavky na montáž neplatí ani pro OPTIMASS 1000. Přístroj je rovněž vybaven pokročilou diagnostikou přístroje, procesu měření a okolního prostředí, která u přístrojů této třídy zdaleka není běžná.

Diagnostický software monitoruje např. provozní teplotu a celou řadu pomocných hodnot jako výkon budiče, aby ověřil stav měřeného média. OPTIMASS může generovat varovná hlášení v případě, že obsah pevných částic nebo bublin plynu překročí určitou mez, čímž poskytuje cenné informace o samotném procesu měření.

A co bezpečnost? Bezpečnost je dvojnásobná. Parametry přístroje a kalibrační data jsou uložena jednou v elektronice snímače a po druhé v převodníku. To znamená, že v případě poruchy je možno elektroniku snadno vyměnit bez ztráty dat.

OPTIMASS 1000 OPTIMASS 2000 OPTIMASS 3000 OPTIMASS 6000 OPTIMASS 7000 OPTIGAS 5000 OPTIBATCH 4000
OPTIMASS 1000 OPTIMASS 2000 OPTIMASS 3000 OPTIMASS 6000 OPTIMASS 7000 OPTIGAS 5000 OPTIBATCH 4000
Hygienické procesy
Pivovarství
Měření průtoku, hustoty, měrné hmotnosti x x x x
Vstřikování CO2 x x
Dávkování chmelového extraktu x x x
Potravinářství
Měření průtoku a hustoty, dávkování složek (jogurt, ovoce a olej) x x x
Ovocné šťávy
Měření obsahu cukru (BRIX), průtoku, hustoty x x x x
Výroba
Dávkování přísad x x x x
Dávkování, výroba směsí, plnění x x x x
Farmaceutický průmysl
Dávkování, výroba podle receptur, plnění x x x x x x
Extrakce rozpouštědly x x x x
Měření v rozvodech ultračisté vody x x x
Těžba a přeprava ropy a plynu
Přenosné měřicí tratě x x x
Měření hustoty v "obtoku" x x
CNG/LPG x
Měření velkých množsví x x
Ropovody, plynovody x x
Přímé měření hustoty x x x
Hornictví, strojírenství
Abrazivní kaše/kaly x x
Vodní hospodářství
Dávkování přísad (flokulantů) x x x x
Měření hustoty a průtoku kalů x x
Chemický průmysl
Měření koncentrace a hustoty x x x x
Měření velkých množství x x x x
Dávkování do reaktorů x x x x
Krakování uhlovodíků x
Výroba papíru a celulózy
Papírovina, buničina x x
Přísady, barviva, bělidla x x x x

x vhodný