OPTIFLUX 7300

Magneticko-indukční průtokoměr pro kapaliny s nízkou vodivostí (≥0,05 μS/cm)

 • Keramická měřicí trubice s bezkontaktními elektrodami pro velmi přilnavá a abrazivní média
 • Hygienický, odolný vůči vakuu
 • Přírubové nebo mezipřírubové provedení: DN25…100 / 1…4", max PN40 / ASME Cl 300
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET
 • Ikona/Logo pro Odolnost keramiky

OPTIFLUX 7300 C — kompaktní provedení s hliníkovým krytem a přírubami

Magneticko-indukční průtokoměr OPTIFLUX 7300 C — kompaktní provedení s hliníkovým krytem a přírubami

OPTIFLUX 7300 je magneticko-indukční průtokoměr pro měření kapalin s velmi nízkou vodivostí (≥0,05 μS/cm). Tento špičkový průtokoměr je obzvláště vhodný pro aplikace při měření velmi lepivých nebo mazlavých médií, které na výstelce vytvářejí izolační povlak. Je také ideálním přístrojem pro aplikace, kde dochází k silným vibracím a rušení, a pro měření oxidujících, abrazivních a jedovatých chemikálií. Nepropustná keramická měřicí trubice odolává vakuu a vysokým teplotám a je v souladu s předpisy pro potravinářský průmysl (FDA, EC1934/2004). Proto se tento přístroj uplatňuje i v náročných hygienických aplikacích.

Elektrody průtokoměru OPTIFLUX 7300 jsou konstruovány jako velké desky kondenzátoru umístěné za keramickou výstelkou. Na rozdíl od konvenčních indukčních průtokoměrů nejsou tyto elektrody v přímém kontaktu s měřenou kapalinou. Bezkontaktní kapacitní přenos signálu mezi médiem a elektrodami umožňuje spolehlivé měření i v případě, že je stěna měřicí trubice pokryta nevodivým povlakem. Průtokoměr se dodává s přírubami nebo v úsporném mezipřírubovém provedení. Je vybaven moderní diagnostikou, na přání jsou k dispozici různá digitální komunikační rozhraní. Pomocí servisního modulu OPTICHECK lze provést kompletní verifikaci průtokoměru OPTIFLUX 7300 na místě bez přerušení měřeného procesu.

Charakteristika výrobku

 • Obousměrné měření průtoku ve velkém dynamickém rozsahu
 • Vynikající chemická odolnost: určen pro agresivní, jedovatá a abrazúia
 • Stabilní měření i v aplikacích se silným rušením, nedochází k izolaci elektrod
 • Měřicí trubice snímače z pevné keramiky odolné vůči difuzi
 • Vynikající dlouhodobá stabilita a přesnost
 • Rozsáhlá diagnostika snímače a měřeného procesu (vč. NE 107)
 • Přírubové nebo mezipřírubové provedení
 • Na přání robustní provedení s přírubami pro aplikace s výskytem vibrací
 • Vhodný pro hygienické procesy (odpovídá požadavkům FDA a EC1935/2004; certifikace EHEDG)
 • Volný průřez měřicí trubice: bez pohybujících se částí, opotřebení a tlakové ztráty
 • Ověření funkce průtokoměru na místě pomocí servisního modulu OPTICHECK

Typické aplikace

Základní aplikace

 • Náročné aplikace při měření kapalin s velmi nízkou vodivostí (≥ 0,05 μS/cm)
 • Jedovatá, agresivní a abrazivní média s obsahem pevných částic až 70%
 • Cenově přístupná alternativa pro aplikace tradičně řešené pomocí ultrazvukových a Coriolisových hmotnostních průtokoměrů

Chemický a jiný zpracovatelský průmysl

 • Přesné objemové dávkování aditiv
 • Agresivní a abrazivní kapaliny a suspenze
 • Dávkování lepivých nebo vlákna obsahujících médií
 • Emulze vč. latexu, nátěrové hmoty ředitelné vodou apod.
 • Alkoholy, lihoviny, glykol, glycerin
 • Výroba organických sloučenin
 • Média na bázi oleje

Potravinářský průmysl

 • Hygienické aplikace při dávkování, výroba směsí
 • Mastné a olejovité kapaliny (např. rostlinné oleje)
 • Krémovité a mléčné výrobky (např. tuky, smetana, mléko, sýr, jogurt s ovocem)

Těžba a úprava nerostů a rud

 • Nehomogenní a abrazivní kapaliny
 • Tmely, lepidla a podobná média

Vodní hospodářství, čištění odpadních vod

 • Splašky a kaly
 • Směsi vody a tuků nebo olejů (např. při anaerobním vyhnívání)
 • Zavlažování

Výroba papíru a celulózy

 • Chemicky agresivní média obsahující vlákna
 • Média vytvářející izolační povlak na elektrodách (vodní sklo)

Příslušenství k tomuto výrobku

OPTICHECK Master

Kapesní modul pro podrobnou kontrolu přístrojů, ověření a uvedení do provozu

 • Kontrola funkce a ověření (stupeň 0, 1, 2) na místě bez přerušení měřeného procesu
 • Pohodlné uvedení přístrojů do provozu, např. kalibrace nuly
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTICHECK DTM

DTM pro rozšířenou verifikaci přístroje a uvedení do provozu

 • Použití s libovolnou aplikací FDT frame z velínu nebo na místě
 • Rozšířené ověření (stupeň 0, 1) bez přerušení procesu
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

Zobrazit podrobnosti o výrobku

Příklady aplikací

Odkazy