VA40

Plováčkový průtokoměr pro základní aplikace

 • Se skleněným kónusem, mezními spínači min./max. a výstupem 4…20 mA
 • Nízká tlaková ztráta pro měření plynů
 • Příruby: DN15…50 / ½…2"; také závit NPT, G, hygienická připojení atd.
 • -20…+100°C; max. 10 barg
 • Icon/Logo Security Integrity Level 2 (SIL 2)

VA40 — provedení se závitovým připojením

Plováčkový průtokoměr VA40 — provedení se závitovým připojením

VA40 je plováčkový průtokoměr se skleněnou měřicí trubicí pro měření průtoku kapalin a plynů. Tento univerzální průtokoměr je vhodný pro všechny základní aplikace do teploty +100°C / +212°F a tlaku 10 bar / 145 psi. Mezi typické aplikace patří měření průtoku pracích, proplachovacích nebo inertních plynů nebo měření v topných a chladicích okruzích.

VA40 nepotřebuje k provozu napájecí zdroj. Měřicí kónus, který je chráněn kovovým pouzdrem s průzorem, umožňuje přímé odečítání měřených hodnot a kontrolu proudění měřeného média. Tento plováčkový průtokoměr může být rovněž na přání vybaven dvěma mezními spínači (min./max.) nebo analogovým výstupem (4…20 mA). Přístroj se dodává s mnoha různými typy provozního připojení a může být použit v prostorech s nebezpečím výbuchu.

Charakteristika výrobku

 • Jednoduchý a cenově přístupný princip měření bez napájecího zdroje
 • Pro přímou kontrolu měřeného média a odečítání hodnot průtoku
 • Na přání mezní spínače min./max. (vyhovuje SIL2) nebo výstup 4…20 mA pro řízení a záznam hodnot
 • Maximální hodnoty rozsahu pro kapaliny: 0,4…10000 l/h / 0,1…2650 GPH
 • Maximální hodnoty rozsahu pro plyny: 7…310000 l/h / 0,25…11000 SCFH
 • Nejistota měření: ±1,0%
 • Měřicí rozpětí 10:1
 • Použití v prostorech s nebezpečím výbuchu
 • Vyhovuje SIL2 pro bezpečnostní přístrojové systémy (SIS)
 • K dispozici v provedení pro potravinářství a farmacii (materiály schválené FDA)

Typické aplikace

Strojírenství a výroba přístrojů (zařízení OEM)

 • Přívody vzduchu a chladicí vody
 • Měření plynů pro průmyslové pece a termické procesy
 • Měření průtoku ochranných plynů

Farmaceutický průmysl

 • Demineralizovaná a vysoce čistá voda, alkohol, rozpouštědla, inzulín apod.

Potravinářský průmysl

 • Přívody vzduchu a chladicí vody, alkoholu, dusíku, oxidu uhličitého (CO2)

Konvenční a jaderná energetika

 • Monitorování průtoku vody v pomocných v pomocných okruzích

Příklady aplikací

Odkazy