ALTOSONIC V12

Ultrazvukový průtokoměr pro měření plynů v obchodním styku

 • 12kanálový průtokoměr pro velmi přesné měření průtoku zemního plynu
 • Fakturační měření: OIML R137 (třída 0,5), MI-002, AGA9 atd.
 • Mnoho variant, zdarma rozsáhlá diagnostika v závislosti na stavu (CBM)
 • Příruby: DN100…1600 / 4…64"; max. PN450 / ASME Cl 2500

ALTOSONIC V12 — standardní provedení

Ultrazvukový průtokoměr ALTOSONIC V12 — standardní provedení

ALTOSONIC V12 je 12kanálový ultrazvukový průtokoměr pro obchodní měření (CT) zemního plynu. Je vyvinut a konstruován pro dosažení nejvyšší možné přesnosti měření, a to nejen při kalibraci za ideálních podmínek, ale také za méně příznivých reálných podmínek v provozu. Díky tomu je ALTOSONIC V12 prvním ultrazvukovým průtokoměrem certifikovaným NMi ve třídě 0,5 podle OIML R137.

Vzhledem ke konstrukci se 12 akustickými kanály není potřeba používat usměrňovač průtoku; požadavky norem AGA9, ISO 17089 a Směrnice pro měřicí přístroje (MID) jsou splněny i s přímým úsekem pouhých 5D před přístrojem. Diagnostika a monitoring přístroje v závislosti na stavu (CBM) jsou jeho standardní součástí a poskytují přesné informace o tom, co se děje uvnitř průtokoměru. Pro přístroje na přání vybavené diagnostickým expertním systémem KROHNE Care je zpřístupněn webový server, který poskytuje vizualizaci výsledků jednoduchým způsobem jako ve webovém prohlížeči.

Charakteristika výrobku

 • Kompletní řada přístrojů pro maximální rozsah aplikace

 • 12 akustických kanálů pro vynikající odolnost vůči vírům a integrovanou redundanci
 • Samostatný diagnostický kanál pro detekci usazenin, nečistot nebo změn jakosti povrchu snímače
 • Nepotřebuje usměrňovač průtoku
 • Pro splnění požadavků AGA9, ISO 17089 a Směrnice MID postačuje přímý úsek 5D před přístrojem
 • První ultrazvukový průtokoměr certifikovaný NMi ve třídě 0,5 podle OIML R137
 • Monitoring v závislosti na stavu (CBM) zdarma
 • Na přání se systémem KROHNE Care pro nepřetržité (24/7) vyhodnocování správné funkce a přesnosti průtokoměru

Typické aplikace

Základní aplikace

 • Fakturační měření a distribuce (rozdělení nákladů) zemního plynu
 • Detekce úniků z potrubí
 • Použití jako etalon
 • Kontrolní měření

Těžba a přeprava ropy a plynu

 • Těžba ropy a zemního plynu na souši i v moři
 • Předávací stanice plynovodů
 • Velkoodběratelé zemního plynu
 • Zkapalňování a zpětné zplyňování zemního plynu
 • Podzemní skladovací zásobníky
 • Hraniční předávací stanice
 • Distribuce zemního plynu

Varianty výrobku

Ultrazvukový průtokoměr ALTOSONIC V12 Check

ALTOSONIC V12
Check

Ultrazvukový průtokoměr pro redundantní měření průtoku plynů

 • Se dvěma převodníky
 • Svislý kanál se používá pro integrovanou doplňkovou kontrolu měření
 • Fakturační měření: OIML R137 (třída 0,5), MI-002, AGA9, ISO 17089 atd.
 • Nepotřebuje usměrňovač průtoku
Ultrazvukový průtokoměr ALTOSONIC V12 — standardní provedení

ALTOSONIC V12
Direct

Ultrazvukový průtokoměr pro plyny s velmi vysokými koncentracemi CO2

 • Konfigurace s přímými kanály
 • Fakturační měření: OIML R137, MI-002, AGA9, ISO 17089 atd.
 • Vhodný pro měření za velmi nízkého tlaku
 • Nutno použít usměrňovač průtoku
Ultrazvukový průtokoměr ALTOSONIC V12 — standardní provedení

ALTOSONIC V12
Standard

Ultrazvukový průtokoměr pro velmi přesné měření průtoku plynů

 • Standardní 12kanálové provedení s jedním odrazem
 • Nejvyšší třída přesnosti pro zemní plyn (OIML R137, třída 0,5)
 • Minimální nároky na přímé úseky, nepotřebuje usměrňovače proudění
 • S ultrazvukovými kanály vyhrazenými pro diagnostiku a prediktivní údržbu
Ultrazvukový průtokoměr ALTOSONIC V12 Twin

ALTOSONIC V12
Twin

Ultrazvukový průtokoměr pro dvojí nezávislé měření v obchodním styku

 • Kombinace dvou průtokoměrů na jednom měřicím místě
 • Umožňuje plně redundantní měření bez dalších montážních mezikusů a usměrňovačů proudění
 • Fakturační měření: OIML R137 (třída 0,5), MI-002, AGA9, ISO 17089 atd.
 • Nemůže dojít ke stejné chybě, lze použít dvě nezávislé konfigurace kanálů

Příklady aplikací

Související výrobky

SUMMIT 8800

Přepočítávač průtoku pro měření v obchodním styku

 • Cenově přístupné řešení díky modulárnímu provedení softwaru i hardwaru
 • Barevný grafický dotykový displej pro mimořádně přehledné zobrazení
 • Snadné a efektivní ovládání a přístup uživatele
 • Automatická diagnostika (Automatic Performance Monitoring) prodlužuje intervaly mezi rekalibracemi

Zobrazit podrobnosti o výrobku