OPTIBAR OP 5100

Sestava clony s odběrovými přírubami (ASME 16.36)

 • S těsnicí plochou typu RF a přírubovými odběry
 • Světlost: 1…24"; až do ASME Cl 2500
 • Teplota: do +400°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L

OPTIBAR OP 5100

Sestava clony s odběrovými přírubami (ASME 16.36)

 • S těsnicí plochou typu RF a přírubovými odběry
 • Světlost: 1…24"; až do ASME Cl 2500
 • Teplota: do +400°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L

Přehled

OPTIBAR OP 5100 je sestava clony s odběrovými přírubami (podle ASME 16.36), přírubovými odběry a těsnicí plochou typu RF (raised face). Tento primární prvek je zárukou vysoké spolehlivosti při měření kapalin, plynů nebo páry.

Sestava měřicí clony se dodává jako komplet se všemi potřebnými součástmi: clonovým kotoučem, párem přírub s integrovanými odběry, sadou těsnění, šrouby, maticemi a také rozpěrnými šrouby pro snadnou demontáž přírub při kontrole clony. V závislosti na požadavcích zákazníka mají odběry obvykle závitové, přírubové nebo přivařovací připojení (tupým nebo koutovým svarem) 12″ nebo 34″. Odběry mohou být na přání vybaveny kondenzačními nádobami a uzavíracími ventily.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Vše předem kompletně sestaveno
 • Zvýšená přesnost díky zprůměrování hodnot tlaku v integrovaných prstencových komorách
 • Dimenzování: EN ISO 5167, ASME MFC-3M, AGA 3, ASME PTC 19.5 2004, GOST 8.586, RD 50-411-83
 • Clonový kotouč lze snadno vyměnit a nahradit bez výměny ostatních součástí sestavy
 • Nejnižší nejistota součinitele průtoku
 • Velké Reynoldsovo číslo přípustné podle normy
Související výrobky
Kompaktní průtokoměr s clonou
Integrovaný průtokoměr na principu tlakové diference pro kapaliny, plyny a páru
 • Rychlá a snadná instalace bez dalších úprav, impulzních potrubí a podpěr
 • Do +400 °C / +752°F; max. 160 bar / 2320 psi (tlak v potrubí)
 • Světlost potrubí: DN50...600 / 2...24"
 • 2vodičový výstup 4...20 mA/HART®, FF, Profibus-PA
Integrovaná měřicí sestava s clonou
Průtokoměr na principu tlakové diference pro malé světlosti potrubí (do DN15 / ½")
 • Normalizovaná kalibrovaná sestava měřiče, navržená podle ISO 5167 nebo ISO TR 15377
 • Do +400 °C / +752°F; max. 160 bar / 2320 psi (tlak v potrubí)
 • Příruba: DN15...100 / ½...4"
 • 2vodičový výstup 4...20 mA/HART®, FF, Profibus-PA
OPTIBAR DP 7060
Snímač diferenčního tlaku pro měření průtoku, výšky hladiny, tlakové diference, hustoty a rozhraní
 • Výkonný snímač tlakové diference s integrovaným měřením tlaku v potrubí
 • Měřicí rozsah: 30 mbar…16 bar; tlak v potrubí: až 700 bar
 • Referenční přesnost ±0,065%
 • 2vodičový, výstupy 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®
e-mail
Kontakt