OPTIBAR DP 7060

Snímač diferenčního tlaku pro měření průtoku, výšky hladiny, tlakové diference, hustoty a rozhraní

 • Výkonný snímač tlakové diference s integrovaným měřením tlaku v potrubí
 • Měřicí rozsah: 30 mbar…16 bar; tlak v potrubí: až 700 bar
 • Referenční přesnost ±0,065%
 • 2vodičový, výstupy 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®

OPTIBAR DP 7060

Snímač diferenčního tlaku pro měření průtoku, výšky hladiny, tlakové diference, hustoty a rozhraní

 • Výkonný snímač tlakové diference s integrovaným měřením tlaku v potrubí
 • Měřicí rozsah: 30 mbar…16 bar; tlak v potrubí: až 700 bar
 • Referenční přesnost ±0,065%
 • 2vodičový, výstupy 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®

Přehled

OPTIBAR DP 7060 je snímač diferenčního tlaku s integrovaným měřením absolutního tlaku. Jedná se o modulární přístroj pro rozmanité aplikace při měření průtoku, procesního tlaku nebo hydrostatického měření výšky hladiny. Pro měření průtoku pomocí tlakové diference jej lze snadno kombinovat s primárními prvky firmy KROHNE (např. clonami nebo rychlostními sondami). Ve spojení s membránovým oddělovačem se jedná o ideální přístroj pro hydrostatické měření výšky hladiny, rozhraní, hustoty nebo pro náročné aplikace měření tlakové diference. Tento snímač diferenčního tlaku se vyznačuje rychlou odezvou 125 ms a vysokou přesností a stabilitou měření i za obtížných provozních podmínek.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Vynikající stabilita vzhledem k teplotě i statickému tlaku i za obtížných provozních podmínek
 • Unikátní 3D linearizace snímače: kompenzace všech vlivů prakticky ve všech možných kombinacích
 • Velmi dobrá opakovatelnost a dlouhodobá stabilita měřicího signálu
 • Integrované měření absolutního tlaku pro minimalizaci vlivu změn statického tlaku na výsledky měření, zobrazení další měřené veličiny
 • Mimořádně krátké doby odezvy na skok < 125 ms
 • Kombinované měření diferenčního a statického tlaku a teploty pro maximální provozní spolehlivost
 • Lehká a kompaktní měřicí cela
 • Poměr měřicího rozpětí k nastavenému rozsahu až 100:1, větší na požádání
 • Rozsáhlá diagnostika a možnosti programování pomocí modulu displeje s tlačítky nebo uživatelsky příjemného DTM dodávaného zdarma
 • Uvedení přístroje do provozu, ověření a kontrola přes aplikaci OPTICHECK Pressure Mobile
 • Schválení Ex ia, Ex d
 • SIL 2/3
Související výrobky
OPTICHECK Pressure Mobile
Mobilní aplikace pro snímače tlaku
 • Funguje pro varianty OPTIBAR PM 5060, OPTIBAR PC 5060 a OPTIBAR DP 7060 s komunikací Bluetooth a displejem s tlačítky
 • Bezdrátové uvedení do provozu, ověření a kontrola i na špatně přístupných místech
 • Nastavení parametrů obdobné jako s PACTware DTM vč. dálkové aktivace režimu SIL
 • Volně ke stažení pro iOS a Android
Kompaktní průtokoměr s clonou
Integrovaný průtokoměr na principu tlakové diference pro kapaliny, plyny a páru
 • Rychlá a snadná instalace bez dalších úprav, impulzních potrubí a podpěr
 • Do +400 °C / +752°F; max. 160 bar / 2320 psi (tlak v potrubí)
 • Světlost potrubí: DN50...600 / 2...24"
 • 2vodičový výstup 4...20 mA/HART®, FF, Profibus-PA
Integrovaná měřicí sestava s clonou
Průtokoměr na principu tlakové diference pro malé světlosti potrubí (do DN15 / ½")
 • Normalizovaná kalibrovaná sestava měřiče, navržená podle ISO 5167 nebo ISO TR 15377
 • Do +400 °C / +752°F; max. 160 bar / 2320 psi (tlak v potrubí)
 • Příruba: DN15...100 / ½...4"
 • 2vodičový výstup 4...20 mA/HART®, FF, Profibus-PA
Průměrující rychlostní sonda
Průtokoměr na principu tlakové diference pro měření kapalin, plynů a páry, pro vysoké teploty a plyny s obsahem prachu
 • Rychlá a snadná instalace bez velkých úprav, impulzních potrubí a podpěr; nejlepší varianta pro dodatečné doplnění měření
 • -200...+1150°C / -328...2102°F; max. 320 bar / 4641,2 psi (tlak v potrubí)
 • Pro světlosti potrubí DN50...2000 / 2...80" (větší na vyžádání)
 • 2vodičový výstup 4...20 mA/HART®, FF, Profibus-PA
OPTIBAR DP 7060
s membránovým oddělovačem
Snímač diferenčního tlaku pro náročné aplikace a vysoké teploty
 • Spojité měření tlakové diference, výšky hladiny, hustoty a rozhraní
 • Různé membránové oddělovače pro žíravá, viskózní a redukující média a aplikace, kde dochází k vibracím
 • Závit: ¼ NPT; příruba: DN50…100 / 2…4"
 • Měřicí rozsah: max. 16 psig; max. +400°C
SHD 200
Řídicí jednotka pro zařízení s výstupem 4…20 mA/HART®
 • Druhý výstup 4…20 mA pro libovolnou proměnnou HART®
 • 2 nastavitelná relé pro stavový výstup, výstražnou signalizaci nebo mezní spínač
 • 5 LED diod pro signalizaci stavu podle NAMUR NE 107
 • Stránky měřených hodnot s uživatelským nastavením pro signály 4…20 mA a HART® vč. grafických trendů a přehledu
OPTIBAR DSD 3100
Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením
 • Přímé připojení ke snímači diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060
 • Příruby: DN50…100 / 2…4"; max. PN63 / ASME Cl 300
 • Teploty do +150°C
 • Materiálové provedení pro agresivní, žíravá, viskózní, snadno tuhnoucí nebo abrazivní média
OPTIBAR DSD 3110
Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením
 • Kapilární připojení ke snímači diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060
 • Příruby: DN50…100 / 2…4"; max. PN63 / ASME Cl 300
 • Teploty do +400°C / +752°F
 • Materiálové provedení pro agresivní, žíravá, viskózní, snadno tuhnoucí nebo abrazivní média
OPTIBAR DSD 3210
Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením
 • Přímé nebo kapilární připojení ke snímač diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060
 • Příruby: DN50…100 / 2…4"; max. PN63 / ASME Cl 300
 • Teploty do +400°C / +752°F
 • Materiálové provedení pro agresivní, žíravá, viskózní, snadno tuhnoucí nebo abrazivní média
OPTIBAR DSD 3220
Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením
 • Připojení ke snímači diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060 2 kapilárami
 • Příruby: DN50…100 / 2…4"; max. PN63 / ASME Cl 300
 • Teploty do +400°C / +752°F
 • Materiálové provedení pro agresivní, žíravá, viskózní, snadno tuhnoucí nebo abrazivní média
OPTIBAR OP 1100
Clona s těsnicími plochami typu RF
 • Pro montáž mezi odběrové příruby (ASME 16.36, 16.5, 16.47 A)
 • Světlost: ½…24"; až do ASME Cl 2500
 • Teplota: do +450°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
OPTIBAR OP 1110
Clona s těsnicími plochami typu RTJ
 • Pro montáž mezi odběrové příruby (ASME 16.36, 16.5)
 • Světlost: 1…24"; až do ASME Cl 2500
 • Teplota: do +450°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
OPTIBAR OP 3100
Clona s hladkou těsnicí lištou a koutovými odběry
 • Oddělený typ, s opěrným kroužkem a na přání s uzavíracím ventilem
 • Světlost: DN50…600; až do PN100
 • Teplota: do +400°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
OPTIBAR OP 3200
Clona s hladkou těsnicí lištou a koutovými odběry
 • Kompaktní typ, s opěrným kroužkem, spojovacím plechem a na přání s rozdělovačem
 • Světlost: DN50…600; až do PN100
 • Teplota: do +400°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
OPTIBAR OP 4100
Clona s prstencovou komorou a koutovými odběry
 • Oddělený typ, pro montáž mezi standardní příruby (EN 1092-1), na přání s uzavíracími ventily
 • Světlost: DN50…600; až do PN100
 • Teplota: do +400°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
OPTIBAR OP 5100
Sestava clony s odběrovými přírubami (ASME 16.36)
 • S těsnicí plochou typu RF a přírubovými odběry
 • Světlost: 1…24"; až do ASME Cl 2500
 • Teplota: do +400°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
OPTIBAR OP 5110
Sestava clony s odběrovými přírubami (ASME 16.36)
 • S těsnicí plochou typu RTJ a přírubovými odběry
 • Světlost: 1…24"; až do ASME Cl 2500
 • Teplota: do +400°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
OPTIBAR MR 4300
Clonová měřicí trať s koutovými odběry a prstencovými komorami
 • Kompletně sestavená měřicí trať s clonou, přímými úseky potrubí a provozním připojením
 • Světlost: DN15…100 / ½…4"; max. PN100 / ASME Cl 1500
 • Teplota: max. +400°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
OPTIBAR PT 2000
Průměrující rychlostní sonda s několika odběrovými štěrbinami
 • Nízká tlaková ztráta; od standardního po speciálně upravené provedení
 • Měření od kryogenních po vysoké teploty (-200…+1000°C); max. 160 bar
 • Pro potrubí o světlostech DN50…2000 / 2…80" (větší na požádání)
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
Dýza
Primární prvek k měření průtoku pomocí snímačů diferenčního tlaku pro velké rychlosti proudění tekutin, s malou viskozitou a erozivností
 • Venturiho dýzy, dýzy s velkým poloměrem a typu ISA 1932
 • Normy: ISO 5167, ASME MFC-3M nebo ASME PTC 6
 • Krátké přímé úseky před a za měřidlem
Venturiho trubice
Primární prvek k měření průtoku kapalin, plynů a páry pomocí snímačů diferenčního tlaku s nejnižší trvalou tlakovou ztrátou
 • Obrobené nebo svařované provedení podle EN ISO 5167, ASME MFC3
 • Nejnižší trvalá tlaková ztráta ze všech prvků pro měření tlakové diference
 • Požadovány jen krátké přímé úseky před a za přístrojem
 • Od základních po vysokotlaké aplikace a speciální měření vlhkých plynů
Kuželový průtokoměr
Primární prvek pro měření průtoku na principu tlakové diference s malými nároky na prostor při montáži
 • Měřicí úsek s integrovaným kuželem a jednotlivými odběry podle EN ISO 5167
 • Robustní konstrukce pro obtížná média a náročené provozní podmínky, např. v ropném průmyslu
 • Pro velké světlosti (až 24″), komplikované rychlostní profily, vysoké tlaky a teploty
Klínový průtokoměr
Primární prvek pro měření průtoku kapalin s velkou viskozitou a obsahem pevných částic pomocí tlakové diference
 • Měřicí trati s integrovaným klínem ve tvaru V
 • Pro suspenze a kapaliny obsahující vlákna nebo plyny
 • Reynoldsovo číslo od hodnoty 300
 • Vhodné pro obousměrné měření
e-mail
Kontakt