OPTIBAR OP 5100

Sestava clony s odběrovými přírubami (ASME 16.36)

 • S těsnicí plochou typu RF a přírubovými odběry
 • Světlost: 1…24"; až do ASME Cl 2500
 • Teplota: do +400°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L

OPTIBAR OP 5100

OPTIBAR OP 5100

OPTIBAR OP 5100 je sestava clony s odběrovými přírubami (podle ASME 16.36), přírubovými odběry a těsnicí plochou typu RF (raised face). Tento primární prvek je zárukou vysoké spolehlivosti při měření kapalin, plynů nebo páry.

Sestava měřicí clony se dodává jako komplet se všemi potřebnými součástmi: clonovým kotoučem, párem přírub s integrovanými odběry, sadou těsnění, šrouby, maticemi a také rozpěrnými šrouby pro snadnou demontáž přírub při kontrole clony. V závislosti na požadavcích zákazníka mají odběry obvykle závitové, přírubové nebo přivařovací připojení (tupým nebo koutovým svarem) 12″ nebo 34″. Odběry mohou být na přání vybaveny kondenzačními nádobami a uzavíracími ventily.

Charakteristika výrobku

 • Vše předem kompletně sestaveno
 • Zvýšená přesnost díky zprůměrování hodnot tlaku v integrovaných prstencových komorách
 • Dimenzování: EN ISO 5167, ASME MFC-3M, AGA 3, ASME PTC 19.5 2004, GOST 8.586, RD 50-411-83
 • Clonový kotouč lze snadno vyměnit a nahradit bez výměny ostatních součástí sestavy
 • Nejnižší nejistota součinitele průtoku
 • Velké Reynoldsovo číslo přípustné podle normy

Typické aplikace

 • Pro měření průtoku pomocí tlakové diference se snímačem tlaku OPTIBAR DP 7060
 • Měření kapalin, plynů a páry v aplikacích se zvýšenými bezpečnostními nároky

Související výrobky

OPTIBAR DP 7060
s clonou

Snímač diferenčního tlaku pro měření objemového průtoku kapalin, plynů a páry

 • Běžná i agresivní, abrazivní nebo viskózní média
 • Max. +400°C; max. 160 bar (tlak v potrubí)
 • Příruba: DN50…600 / 2…24"
 • 2vodičový výstup 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR DP 7060
s clonovou měřicí tratí

Komplet pro měření objemového průtoku kapalin, plynů a páry

 • Pro potrubí malých světlostí
 • Max. +400°C; max. 160 bar (tlak v potrubí)
 • DN15…100 / ¾…2"
 • 2vodičový 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR DP 7060

Snímač diferenčního tlaku pro měření průtoku, výšky hladiny, tlakové diference, hustoty a rozhraní

 • Výkonný snímač tlakové diference s integrovaným měřením tlaku v potrubí
 • Měřicí rozsah: 30 mbar…16 bar; tlak v potrubí: až 400 bar
 • Referenční přesnost ±0,065%
 • 2vodičový, výstupy 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®

Zobrazit podrobnosti o výrobku