Dýza

Primární prvek k měření průtoku pomocí snímačů diferenčního tlaku pro velké rychlosti proudění tekutin, s malou viskozitou a erozivností

 • Venturiho dýzy, dýzy s velkým poloměrem a typu ISA 1932
 • Normy: ISO 5167, ASME MFC-3M nebo ASME PTC 6
 • Krátké přímé úseky před a za měřidlem

Varianty výrobku

Dýza

Dýza

Primární prvek k měření průtoku pomocí snímačů diferenčního tlaku pro velké rychlosti proudění tekutin, s malou viskozitou a erozivností

 • Venturiho dýzy, dýzy s velkým poloměrem a typu ISA 1932
 • Normy: ISO 5167, ASME MFC-3M nebo ASME PTC 6
 • Krátké přímé úseky před a za měřidlem

Varianty výrobku

Dýza

Přehled

Dýzy jsou primární prvky pro měření průtoku tekutin s malou viskozitou a erozivností, při velkých rychlostech a tlacích, které by způsobily opotřebení nebo poškození clon. Dýzy jsou buď zabudovány v měřicí trati, určeny pro montáž mezi příruby nebo přivařeny do potrubí. Ve srovnání s clonami potřebují kratší uklidňovací délky a vytvářejí nižší trvalou tlakovou ztrátu. Nemají ostré hrany, které by se mohly opotřebovávat. Dodává se řada různých typů dýz, např. dýza s odběrem z hrdla a dlouhým poloměrem podle ASME PTC 6, která se obvykle používá při přejímacích zkouškách parních turbín.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Obvyklá nejistota bez kalibrace max. 0,8% (dýza typu ISA-1932); na přání kalibrace vodou na akreditované trati při provozní hodnotě Reynoldsova čísla pro nejistoty do ±0,2%
 • Trvalá tlaková ztráta je nižší než 5% z měřené tlakové diference (Venturiho dýza)
 • Materiály: konstrukční ocel, korozivzdorná ocel a speciální materiály
 • S přivařovacím nebo přírubovým připojením nebo pro montáž mezi dvě příruby
 • Na přání s prstencovou komorou a zdvojenými odběry tlaku (redundance)
 • Světlost: standardně 2…24″ (60...630 mm), větší světlosti na požádání
 • Minimální nároky na údržbu a dlouhá životnost, nízké náklady na vlastnění
 • Dodává se jako součást měřicí tratě s přivařenou dýzou

Související výrobky

Průtokoměr s dýzou

Průtokoměr na principu tlakové diference pro dlouhodobě stabilní měření průtoku s nízkou tlakovou ztrátou

 • Dýza podle ISA 1932, s dlouhým poloměrem nebo Venturiho dýza (podle ISO 5167-3 nebo ASME MFC-3M)
 • Přesné měření průtoku při vysokých rychlostech proudění (např. napájecí vody, páry, kondenzátu, uhlovodíků, rafinovaných produktů, CO2, LH2)
 • Možnost výroby až do světlosti 48"; kalibrace ve výrobě i pro aplikace s vysokými Reynoldsovými čísly
 • Kompletní dodávky z jednoho zdroje, včetně inženýrských služeb, dokumentace, testování, kalibrace, ventilů, dýzy, přístrojového vybavení atd.

OPTIBAR DP 3050

Snímač diferenčního tlaku pro základní aplikace při měření průtoku, výšky hladiny a tlakové diference

 • Nejkompaktnější konstrukce v dané třídě
 • Měřicí rozsahy: 100 mbar…16 bar; absolutní tlak: až 160 bar
 • Referenční přesnost ± 0,1%
 • 2vodičový, výstup 4…20 mA/HART®7

OPTIBAR DP 7060

Snímač diferenčního tlaku pro měření průtoku, výšky hladiny, tlakové diference, hustoty a rozhraní

 • Výkonný snímač tlakové diference s integrovaným měřením tlaku v potrubí
 • Měřicí rozsah: 30 mbar…16 bar; tlak v potrubí: až 700 bar
 • Referenční přesnost ±0,065%
 • 2vodičový, výstupy 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®
e-mail
Kontakt