Hladinoměry

Pro spojité měření výšky hladiny a rozhraní - kontaktní a bezkontaktní

  • Různé technologie: radar (FMCW), vedený radar (TDR), ultrazvuk, vztlak, potenciometrie, hydrostatický tlak
  • Pro měření kapalin a sypkých látek v procesních a skladovacích nádržích
  • Splňují požadavky různých průmyslových odvětví

Filtr

28 výrobky
Název výrobku
Typ hladinoměru
Měřená média
Průmyslové požadavky
Komunikace

OPTIWAVE 1400

Radarový (FMCW) hladinoměr pro kapaliny při úpravě vody a čištění odpadních vod

OPTIWAVE 3500

Radarový (FMCW) hladinoměr pro kapaliny v hygienických aplikacích

OPTIWAVE 5400

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro kapaliny v běžných procesních aplikacích

OPTIWAVE 6400

Radarový (FMCW) hladinoměr pro sypké látky od granulí po kusy

OPTIWAVE 6500

Radarový (FMCW) hladinoměr pro prášky a prašné prostředí

OPTIWAVE-M 7400

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro měření kapalin a pevných látek v námořní přepravě

OPTIWAVE 7400

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro agresivní kapaliny a nádrže s míchadly

OPTIWAVE-M 7500

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro měření kapalin a pevných látek v námořní přepravě

OPTIWAVE 7500

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro kapaliny v úzkých nádržích s vnitřní zástavbou

OPTIFLEX 1100

Vedený radarový (TDR) hladinoměr pro základní aplikace

OPTIFLEX 7200

Vedený radarový (TDR) hladinoměr pro kapaliny v aplikacích se zvýšenými nároky

OPTIFLEX 8200

Vedený radarový (TDR) hladinoměr pro kapaliny za vysokých teplot a tlaků

OPTIFLEX 3200

Vedený radarový (TDR) hladinoměr pro měření kapalin v hygienických aplikacích

OPTIFLEX 6200

Vedený radarový (TDR) hladinoměr pro sypké látky od granulí po prášky

POWERFLEX 2200

Vedený radarový (TDR) hladinoměr pro jadernou energetiku

OPTISOUND 3010

Ultrazvukový hladinoměr pro běžné aplikace

OPTISOUND 3020

Ultrazvukový hladinoměr pro běžné aplikace

BW 25

Vztlakový hladinoměr pro náročné aplikace a měření rozhraní kapalin

OPTIBAR DP 7060
s membránovým oddělovačem

Snímač diferenčního tlaku pro náročné aplikace a vysoké teploty

OPTIBAR P 1010

Snímač tlaku pro základní aplikace měření tlaku a výšky hladiny

OPTIBAR PSM 1010

Spínač tlaku pro základní aplikace měření tlaku a výšky hladiny

OPTIBAR P 2010

Snímač tlaku pro hygienické aplikace měření tlaku a výšky hladiny

OPTIBAR PSM 2010

Spínač tlaku pro hygienické měření výšky hladiny a tlaku

OPTIBAR PM 3050

Snímač tlaku pro běžné aplikace měření tlaku a výšky hladiny


Zobrazeno 24 z 28

e-mail
Kontakt