Radarové hladinoměry (princip FMCW)

Bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin, kaší, prášků, granulátů a dalších sypkých látek

 • Měřicí rozsahy až 100 m / 328 ft
 • Různé varianty antény, např. pro žíravá nebo abrazivní média, vysoké tlaky nebo teploty a aplikace s míchadly
 • Také vhodné pro prostory s nebezpečím výbuchu, funkční bezpečnost (SIL) nebo hygienické aplikace
Filtr
9 výrobky
Průmyslové požadavky
Komunikace

OPTIWAVE 1400

Radarový (FMCW) hladinoměr pro kapaliny při úpravě vody a čištění odpadních vod

 • Spojité bezkontaktní měření výšky hladiny v nádržích, čerpacích stanicích, otevřených kanálech apod.
 • Robustní provedení z korozivzdorné oceli (316L), vodotěsné (IP66/68)
 • Frekvence 24 GHz, kapková anténa z PP
 • Měřicí rozsah: 0…20 m

OPTIWAVE 3500

Radarový (FMCW) hladinoměr pro kapaliny v hygienických aplikacích

 • Spojité bezkontaktní měření výšky hladiny v úzkých nebo malých nádobách, malých skladovacích nádržích a v nádržích s míchadly
 • Radar s frekvencí 80 GHz, čočková anténa v jedné rovině se stěnou nádrže
 • Měřicí rozsah: 0…50 m
 • -40…+150°C; -1…25 barg

OPTIWAVE 5400

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro kapaliny v běžných procesních aplikacích

 • Spojité bezkontaktní měření výšky hladiny v uzavřených nádržích nebo ve venkovním prostředí
 • Radar s frekvencí 24 GHz, trychtýřové nebo kapkové antény
 • Měřicí rozsah: 0…100 m
 • -50…+130°C; -1…16 barg

OPTIWAVE 6400

Radarový (FMCW) hladinoměr pro sypké látky od granulí po kusy

 • Spojité bezkontaktní měření výšky hladiny v silech, hromadách volně loženého materiálu, na dopravních pásech apod.
 • Radar s frekvencí 24 GHz, trychtýřové nebo kapkové antény
 • Měřicí rozsah: 0…100 m
 • -50…+130°C; -1…16 barg

OPTIWAVE 6500

Radarový (FMCW) hladinoměr pro prášky a prašné prostředí

 • Spojité bezkontaktní měření výšky hladiny v úzkých a vysokých silech, zásobnících a kontejnerech
 • Radar s frekvencí 80 GHz, čočková anténa v jedné rovině se stěnou nádrže
 • Měřicí rozsah: 0…100 m
 • -50…+200°C; -1…40 barg

OPTIWAVE-M 7400

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro měření kapalin a pevných látek v námořní přepravě

 • Spojité bezkontaktní měření výšky hladiny lodního nákladu
 • Radar 24 GHz, kapková nebo trychtýřová anténa
 • Redundantní zobrazení volného objemu na displeji na palubě
 • Oddělené připojení proplachu a možnost výměny součástí

OPTIWAVE 7400

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro agresivní kapaliny a nádrže s míchadly

 • Spojité bezkontaktní měření výšky hladiny v náročných provozních podmínkách
 • Radar s frekvencí 24 GHz, trychtýřové nebo kapkové antény
 • Měřicí rozsah: 0…100 m
 • -50…+200°C, v normálním prostředí (bez Ex) až do +700°C; -1…100 barg (vyšší na požádání)

OPTIWAVE-M 7500

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro měření kapalin a pevných látek v námořní přepravě

 • Spojité bezkontaktní měření výšky hladiny lodního nákladu
 • Radar s frekvencí 80 GHz, čočková anténa (zarovnaná se stěnou)
 • Velmi malý vyzařovací úhel pro úzké nádrže různých výšek a tvarů
 • Redundantní zobrazení volného objemu na displeji na palubě

OPTIWAVE 7500

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro kapaliny v úzkých nádržích s vnitřní zástavbou

 • Spojité bezkontaktní měření výšky hladiny v malých a úzkých nádržích s míchadly a vysokými hrdly
 • Radar s frekvencí 80 GHz, čočková anténa v jedné rovině se stěnou nádrže
 • Měřicí rozsah: 0…100 m
 • -50…+200°C; -1…40 barg
e-mail
Kontakt