Radarové hladinoměry (princip FMCW)

Bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin, kaší, prášků, granulátů a dalších sypkých látek (Ɛr ≥1,4)

  • Měřicí rozsahy až 100 m / 328 ft
  • Různé varianty antény, např. pro žíravá nebo abrazivní média, vysoké tlaky nebo teploty a aplikace s míchadly
  • Také vhodné pro prostory s nebezpečím výbuchu, funkční bezpečnost (SIL) nebo hygienické aplikace
A collection of radar (fmcw) level transmitters from KROHNE