OPTICHECK DTM

DTM pro rozšířenou verifikaci přístroje a uvedení do provozu

 • Použití s libovolnou aplikací FDT frame z velínu nebo na místě
 • Rozšířené ověření (stupeň 0, 1) bez přerušení procesu
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

OPTICHECK DTM

DTM pro rozšířenou verifikaci přístroje a uvedení do provozu

 • Použití s libovolnou aplikací FDT frame z velínu nebo na místě
 • Rozšířené ověření (stupeň 0, 1) bez přerušení procesu
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

Přehled

OPTICHECK DTM je DTM (device type manager) pro ověření a uvedení měřicích přístrojů KROHNE do provozu. Může se používat na místě nebo ve velínu. Tento nástroj poskytuje rozšířené ověření a úplný přístup k výkonným diagnostickým funkcím pro měřicí přístroje. Uživateli přináší prodloužení intervalu mezi zkouškami a přesné informace o stavu každého přístroje. Díky tomu je možno prodloužit životnost měřicích přístrojů a snížit náklady na provoz. Kromě toho je možno generovat podrobné záznamy, například pro dokumentaci kontrolních zkoušek bezpečnostních smyček (podle IEC 61508/61511) nebo pro systémy řízení jakosti (podle ISO 9001).

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Podporuje Bluetooth pro použití na místě
 • Dálkový přístup z velínu nebo bezdrátové připojení na místě přes Bluetooth
 • K uvedení do provozu lze použít libovolnou aplikaci FDT frame
 • Ověření přístroje na místě, stupeň 0, 1
 • Dokumentace stavu přístroje
 • Stáhnout OPTICHECK DTM
Související výrobky
OPTICHECK Master
Kapesní modul pro podrobnou kontrolu přístrojů, ověření a uvedení do provozu
 • Kontrola funkce a ověření (stupeň 0, 1, 2) na místě bez přerušení měřeného procesu
 • Pohodlné uvedení přístrojů do provozu, např. kalibrace nuly
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)
OPTICHECK Mobile
Mobilní aplikace pro bezdrátové ověření, kontrolu a uvedení do provozu
 • Bezdrátové nastavení a uvedení přístroje do provozu přes zabezpečené připojení Bluetooth
 • Ověření bez nutnosti přerušit měření
 • Sledování funkce přístroje a parametrů aplikace
 • Volně ke stažení pro iOS a Android
e-mail
Kontakt