OPTICHECK Master

Kapesní modul pro podrobnou kontrolu přístrojů, ověření a uvedení do provozu

 • Kontrola funkce a ověření (stupeň 0, 1, 2) na místě bez přerušení měřeného procesu
 • Pohodlné uvedení přístrojů do provozu, např. kalibrace nuly
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

OPTICHECK Master

Kapesní modul pro podrobnou kontrolu přístrojů, ověření a uvedení do provozu

 • Kontrola funkce a ověření (stupeň 0, 1, 2) na místě bez přerušení měřeného procesu
 • Pohodlné uvedení přístrojů do provozu, např. kalibrace nuly
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

Přehled

OPTICHECK Master je kapesní modul pro hloubkové ověření, uvedení do provozu a kontrolu provozních přístrojů KROHNE. Poskytuje nejpodrobnější kontrolu přístrojů momentálně dostupnou na trhu. Tento nepostradatelný servisní nástroj zajišťuje nejvyšší možnou úroveň testování a ověření, zda měřicí přístroje v provozu pracují v souladu se specifikací. Díky tomu může uživatel prodloužit interval mezi nákladnými rekalibracemi měřicích přístrojů.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Zlepšení bezpečnosti a prodloužení intervalů rekalibrace měřicích přístrojů pomocí dokumentace o průběhu ověřování
 • Méně odstávek díky kontrole a preventivní údržbě
 • Ověření na místě
 • Tištěný protokol o ověření pro každý přístroj dle požadavků uživatele
 • Různé funkce pro sledování přístroje a zobrazení trendů
 • Dokumentace stavu přístroje
 • Lehké přenosné zařízení vč. všech kabelů a příslušenství pro snadné připojení a obsluhu
 • Uložení údajů o ověření v digitální podobě v interní databázi
 • Na přání možnost stažení původního nastavení při kalibraci z výrobní databáze firmy KROHNE (PICK)

Související výrobky

OPTICHECK DTM

DTM pro rozšířenou verifikaci přístroje a uvedení do provozu

 • Použití s libovolnou aplikací FDT frame z velínu nebo na místě
 • Rozšířené ověření (stupeň 0, 1) bez přerušení procesu
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

OPTICHECK Mobile

Mobilní aplikace pro bezdrátové ověření, kontrolu a uvedení do provozu

 • Bezdrátové nastavení a uvedení přístroje do provozu přes zabezpečené připojení Bluetooth
 • Ověření bez nutnosti přerušit měření
 • Sledování funkce přístroje a parametrů aplikace
 • Volně ke stažení pro iOS a Android
e-mail
Kontakt