OPTICHECK DTM

DTM pro rozšířenou verifikaci přístroje a uvedení do provozu

 • Použití s libovolnou aplikací FDT frame z velínu nebo na místě
 • Rozšířené ověření (stupeň 0, 1) bez přerušení procesu
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

OPTICHECK DTM

OPTICHECK DTM

OPTICHECK DTM je DTM (device type manager) pro ověření a uvedení měřicích přístrojů KROHNE do provozu. Může se používat na místě nebo ve velínu. Tento nástroj poskytuje rozšířené ověření a úplný přístup k výkonným diagnostickým funkcím pro měřicí přístroje. Uživateli přináší prodloužení intervalu mezi zkouškami a přesné informace o stavu každého přístroje. Díky tomu je možno prodloužit životnost měřicích přístrojů a snížit náklady na provoz. Kromě toho je možno generovat podrobné záznamy, například pro dokumentaci kontrolních zkoušek bezpečnostních smyček (podle IEC 61508/61511) nebo pro systémy řízení jakosti (podle ISO 9001).

OPTICHECK DTM také zjednodušuje uvedení přístrojů do provozu. Nastavování provozních parametrů přístrojů je velmi snadné. Tento servisní nástroj se používá jako běžný soubor DTM. Poskytuje tři různé varianty připojení k provoznímu měřicímu přístroji: přímý přístup z velínu je možný pomocí aplikace FDT/DTM framework. Pokud je požadován provoz na místě, je možno provést ověření a uvedení do provozu pomocí přenosného počítače s modemem FSK nebo připojením Bluetooth.

Charakteristika výrobku

 • Podporuje Bluetooth pro použití na místě
 • Dálkový přístup z velínu nebo bezdrátové připojení na místě přes Bluetooth
 • K uvedení do provozu lze použít libovolnou aplikaci FDT frame
 • Ověření přístroje na místě, stupeň 0, 1
 • Dokumentace stavu přístroje
 • Stáhnout OPTICHECK DTM

Související výrobky

OPTICHECK Master

Kapesní modul pro podrobnou kontrolu přístrojů, ověření a uvedení do provozu

 • Kontrola funkce a ověření (stupeň 0, 1, 2) na místě bez přerušení měřeného procesu
 • Pohodlné uvedení přístrojů do provozu, např. kalibrace nuly
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTICHECK Mobile

Mobilní aplikace pro bezdrátové ověření, kontrolu a uvedení do provozu

 • Bezdrátové nastavení a uvedení přístroje do provozu přes zabezpečené připojení Bluetooth
 • Ověření bez nutnosti přerušit měření
 • Sledování funkce přístroje a parametrů aplikace
 • Volně ke stažení pro iOS a Android

Zobrazit podrobnosti o výrobku