OPTICHECK Master

Kapesní modul pro podrobnou kontrolu přístrojů, ověření a uvedení do provozu

 • Kontrola funkce a ověření (stupeň 0, 1, 2) na místě bez přerušení měřeného procesu
 • Pohodlné uvedení přístrojů do provozu, např. kalibrace nuly
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

Modul pro ověření OPTICHECK

Modul pro ověření OPTICHECK

OPTICHECK Master je kapesní modul pro hloubkové ověření, uvedení do provozu a kontrolu provozních přístrojů KROHNE. Poskytuje nejpodrobnější kontrolu přístrojů momentálně dostupnou na trhu. Tento nepostradatelný servisní nástroj zajišťuje nejvyšší možnou úroveň testování a ověření, zda měřicí přístroje v provozu pracují v souladu se specifikací. Díky tomu může uživatel prodloužit interval mezi nákladnými rekalibracemi měřicích přístrojů.

Pomocí přímého propojení se snímačem, elektronikou a výstupy signálu je možno provádět rozšířené testování bez demontáže měřicího přístroje. Za pouhých 10 minut je možno vygenerovat podrobný tištěný záznam o ověření (stupeň ověření 1). Stupeň ověření 2, který se provádí jen o chvilku déle, zajišťuje nejpodrobnější kontrolu měřicího přístroje, která je možná bez jeho demontáže. OPTICHECK Master je tak ideálním servisním nástrojem pro dokumentaci ke kontrolním zkouškám bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511. Díky tomu je možno prodloužit intervaly kontrolních zkoušek nebo zjednodušit postup zkoušek bezpečnostních smyček. Rovněž významně přispívá ke zlepšení celkové úrovně bezpečnosti a provozuschopnosti, aniž by bylo nutno přístroje demontovat a přerušovat provoz celého zařízení.

Charakteristika výrobku

 • Zlepšení bezpečnosti a prodloužení intervalů rekalibrace měřicích přístrojů pomocí dokumentace o průběhu ověřování
 • Méně odstávek díky kontrole a preventivní údržbě
 • Ověření na místě
 • Tištěný protokol o ověření pro každý přístroj dle požadavků uživatele
 • Různé funkce pro sledování přístroje a zobrazení trendů
 • Dokumentace stavu přístroje
 • Lehké přenosné zařízení vč. všech kabelů a příslušenství pro snadné připojení a obsluhu
 • Uložení údajů o ověření v digitální podobě v interní databázi
 • Na přání možnost stažení původního nastavení při kalibraci z výrobní databáze firmy KROHNE (PICK)

Příklady aplikací

Související výrobky

OPTICHECK DTM

DTM pro rozšířenou verifikaci přístroje a uvedení do provozu

 • Použití s libovolnou aplikací FDT frame z velínu nebo na místě
 • Rozšířené ověření (stupeň 0, 1) bez přerušení procesu
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTICHECK Mobile

Mobilní aplikace pro bezdrátové ověření, kontrolu a uvedení do provozu

 • Bezdrátové nastavení a uvedení přístroje do provozu přes zabezpečené připojení Bluetooth
 • Ověření bez nutnosti přerušit měření
 • Sledování funkce přístroje a parametrů aplikace
 • Volně ke stažení pro iOS a Android

Zobrazit podrobnosti o výrobku