Krystalizace při výrobě cukru

Výroba rafinovaného cukru, sirobu a melasy

Těžká zahuštěná šťáva, vycházející z předchozí fáze čištění šťávy, se pak znovu vaří, odpařuje a zahušťuje, až se v ní vytvoří směs krystalů cukru obalených sirobem. Sirob se pak od cukru odděluje na filtrační odstředivce a cukr se proplachuje horkou vodou, aby se z něj odstranily zbytky sirobu. Krystaly cukru se rozpouštějí ve vodě a pak nechávají znovu krystalizovat, aby se vyrobil rafinovaný cukr. Hotový cukr se suší, chladí a skladuje v silech, pak se z nich odebírá a zpracovává nebo balí a expeduje. Více než osmdesát procent vyrobeného cukru se používá v dalších odvětvích průmyslu, např. pro výrobu cukrovinek, nápojů nebo pečiva. Sirob získaný při závěrečné krystalizaci (takzvaná melasa) se obvykle používá jako přísada pro výrobu krmiv nebo jako surovina např. pro lihovary. Melasu je rovněž možno použít pro výrobu kvasnic.

Speciální provedení radarového hladinoměru OPTIWAVE 7300 může být použito ke sledování hustoty koncentrované cukerné šťávy uvnitř odstředivky, a tedy i k regulaci výkonu odstředivek na cukr. Snímače tlakové diference OPTIBAR DP se používají ke kontrole výkonu filtrů, vírové průtokoměry OPTISWIRL a hmotnostní průtokoměry OPTIMASS pak ke sledování a kontrole poměru průtoků páry a šťávy na vstupu do této fáze výroby.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření viskózní a velmi husté kapaliny
 • Měření kapaliny se zachyceným vzduchem
Požadavky na toto měřicí místo
 • Rychlé měření
 • Náročné okolní podmínky
 • Důležité pro proces zahušťování
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kompenzace tlaku / teploty
 • Měření čistého množství tepla
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení filtrace
Požadavky na toto měřicí místo
 • Rychlé měření
 • Měření v obtížných podmínkách
 • Důležité pro proces zahušťování
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření viskózní a velmi husté kapaliny
 • Měření kapaliny se zachyceným vzduchem
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
e-mail
Kontakt