Průběžné bělení při výrobě palmového oleje

Optimální instrumentace pro každý krok procesu bělení

V průběhu bělení se mění hnědá barva surového palmového oleje na atraktivní zlatožlutou. Vyčištěný surový palmový olej se nejprve parou zahřeje na 120-130°C a ještě jednou smísí s kyselinou fosforečnou: prochází nejprve mísicí a pak rafinační nádrží. Olej se pak čerpá do bělicí vany, kde se k němu přidává bělidlo, kterému se rovněž říká Fullerova hlinka. Tato jílu podobná hmota je schopna odbarvovat olej a další kapaliny, takže není nutno používat agresivní chemikálie. Bělicí hlinka rovněž dokáže odstraňovat a absorbovat nečistoty a další nežádoucí látky, například barviva (karotenoidy), mýdlovité látky a bílkoviny, které se v olejích a tucích nacházejí. Celý tento proces probíhá za podtlaku v bělicí vaně. Provozní proměnné, například obsah vlhkosti, teplota, doba kontaktu a podtlak jsou důležité parametry, které ovlivňují proces čištění a umožňují zajistit vysokou kvalitu rafinovaného oleje. V nádrži se díky probublávající páře získá homogenní směs. Po opuštění bělicí vany se olej nejprve filtruje. Cílem filtrace je odstranění použitých chemikálií. Hlinka se filtruje na deskových filtračních lisech nebo na vertikálních přítlačných filtrech.

Firma KROHNE nabízí různé přístroje pro měření výšky hladiny, teploty, tlaku a průtoku. OPTIWAVE 5400 je radarový hladinoměr na principu FMCW s frekvencí 24 GHz, který je určen pro měření výšky hladiny kapalin v obtížných aplikacích – například v nádržích s míchadly a agresivními kapalinami. Patentovaná funkce měření prázdného spektra umožňuje potlačení rušivých odrazů od vnitřní zástavby nádrže – například lopatek míchadel. Snímač tlakové diference OPTIBAR DP 7060 má mimořádně kompaktní měřicí celu a výraznou a přesnou odezvu na změny teploty, a díky tomu, že doba odezvy na skok činí jen 125 ms, poskytuje dostatek měřených hodnot pro spolehlivé a stabilní řízení měřeného procesu. Kvůli zajištění maximální stability a přesnosti měření diferenčního tlaku i za proměnlivých provozních podmínek je každý snímač diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060 při kalibraci linearizován kombinovaně podle všech 3 veličin: diferenčního tlaku, teploty prostředí i statického tlaku.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Neklidná hladina při míchání
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kompenzace tlaku / teploty
 • Měření čistého množství tepla
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesu a údržby
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kompenzace tlaku / teploty
 • Měření čistého množství tepla
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kompenzace tlaku / teploty
 • Měření čistého množství tepla
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Náročné okolní podmínky
 • Vysoké teploty
e-mail
Kontakt