Filtrace a stáčení při výrobě piva

Stabilizace piva před plněním do lahví

Poslední krok výrobního procesu před stáčením piva do lahví zahrnuje přidání PVPP a/nebo křemeliny pro stabilizaci piva, odstranění pevných částic a škodlivých bakterií, a následnou filtraci. Křemelina, nebo také diatomové bahno, je v přírodě se vyskytující nezpevněná (sypká) hornina s obsahem křemíku, která tvoří přídavnou vrstvu ve filtrech, a zlepšuje tak proces filtrace piva. Pivo se pak v plnicím stroji stáčí do lahví, sudů nebo cisteren. Aby byl v pivu zachován potřebný obsah kyseliny uhličité, provádí se stáčení pomocí protitlaku, který současně zabraňuje absorpci kyslíku, a tak zajišťuje vysokou kvalitu piva.

Pro tyto poslední fáze výroby piva nabízí firma KROHNE vynikající přístroje pro měření výšky hladiny, teploty , tlaku a hodnoty pH. Ultrakompaktní snímače tlaku v aseptickém provedení bez jakýchkoliv spár jsou vhodné pro dlouhodobě stabilní měření výšky hladiny v nádržích. Modulární snímače tlakové diference umožňují inteligentní řízení filtrace piva. Velmi přesné magneticko-indukční průtokoměry řady OPTIFLUX jsou rovněž vhodné pro tyto náročné hygienické aplikace. Kromě toho nabízí firma KROHNE také speciální průtokoměry určené pro plnicí stroje. Například průtokoměr BATCHFLUX 5500, nejpřesnější a nejmenší přístroj na trhu pro plnění vodivých kapalin. Velmi rychlé a velmi přesné hygienické snímače teploty jsou ideální pro sledování hodnot teploty. Hodnotu pH je možno ve všech fázích výrobního procesu spolehlivě kontrolovat pomocí potenciometrických senzorů pH s integrovaným převodníkem, které lze sterilizovat v autoklávu.

Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Vysoká přesnost měření pro malou nádrž
Požadavky na toto měřicí místo
  • Velký obsah pevných částic
  • Čerpadla genenerující pulzující průtok
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Přesné dávkování
  • Krátká doba plnění
Požadavky na toto měřicí místo
  • Kontrola jakosti
e-mail
Kontakt