Zchlazování mladiny, kvašení & skladování při výrobě piva

Měření výšky hladiny, průtoku a teploty při dalším zpracování mladiny

Při výrobě piva se dále horká a čistá mladina odebraná z odstředivky při teplotě cca 70°C zchladí ve výměníku tepla, obvykle pomocí kapalného čpavku. Po zchlazení na teplotu potřebnou pro přidání kvasnic, tj. cca 5-20°C (tzv. zákvasnou teplotu) se mladina naplní do fermentační nádrže se sterilním vzduchem, kde se sytí kyslíkem a přidávají se pivovarské kvasnice. Nyní probíhá vlastní proces kvašení, obvykle po dobu 5 až 8 dnů, během nichž se 60 až 70% cukru v mladině přemění na alkohol a oxid uhličitý. Jemné pevné částice a kvasnice rozptýlené v mladině se během nebo po kvašení usazují a pivo se čistí. V závislosti na použitých kvasnicích se vyrábí pivo s horním nebo spodním kvašením. U piva s horním kvašením plavou kvasnice na povrchu piva, u spodně kvašeného piva klesají ke dnu. Během následujícího dozrávání se zbývající cukr přemění na alkohol a oxid uhličitý - dochází k sekundárnímu kvašení. Jelikož jsou nádrže, ve kterých pivo zraje, uzavřeny, oxid uhličitý se z piva nemůže uvolňovat a je v něm vázán v podobě kyseliny uhličité. Toto sekundární kvašení probíhá po dobu 2 týdnů až 3 měsíců, a to v závislosti na druhu piva.

Firma KROHNE nabízí různé optimální přístroje pro měření výšky hladiny, teploty, tlaku a průtoku v těchto fázích procesu. Jelikož jsou fermentační a skladovací nádrže pod tlakem, výška hladiny se měří pomocí snímačů diferenčního tlaku. Vhodným způsobem je například použití tradičního snímače diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060. Jako řešení pro velmi vysoké nádrže (> 10 m) je možné tzv. “elektronické měření tlakové diference”, které představuje cenově přístupnou alternativu k běžným snímačům tlaku. Coriolisův hmotnostní průtokoměr s jednou přímou trubicí je ideální pro měření hmotnostního a objemového průtoku. Technologie EGM™ (Entrained Gas Management) firmy KROHNE byla vyvinuta pro hmotnostní průtokoměry OPTIMASS pro překonání problémů způsobených vzduchem nebo plynem zachyceným v kapalině. Výkonné řídicí algoritmy umožňují průtokoměru udržet měření i při výskytu různých podílů plynu v kapalině a při komplexních stavech proudění. Velmi přesné magneticko-indukční průtokoměry s rozsáhlou sadou diagnostických funkcí jsou rovněž vhodné pro tyto náročné hygienické aplikace. Rychlé a přesné hygienické snímače teploty jsou ideální pro všechny požadavky na měření teploty.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Únik měřeného média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Důležitá pro rychlost kvašení
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Rozhodující pro kvašení
 • Zachycení vzduchu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt