Alkylace kyselinou sírovou v ropném a plynárenském průmyslu

Kontrola přívodu propenu a butenu

Alkylace se používá pro přeměnu izobutanu a alkenů s nízkou molekulovou hmotností (hlavně propenu a butenu) na alkylát s vysokým oktanovým číslem, který se přidává do automobilových a leteckých benzinů. Při procesu se používá silný katalyzátor, obvykle kyselina sírová nebo fluorovodíková. V závislosti na použité kyselině se proces nazývá SAA (alkylace kyselinou sírovou) nebo HFA (alkylace kyselinou fluorovodíkovou).

Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Proměnlivé složení
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Agresivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ochrana před kontaminací
 • Proměnlivé výšky hladiny emulze uhlovodíků a kyseliny sírové
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ochrana proti přeplnění
 • Určení výšky hladiny v pračce plynu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Udržení hmotnostní bilance
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
e-mail
Kontakt