Software pro správu analyzátorů CalSys

Řešení pro správu analyzátorů a sběr dat (AMADAS)

 • Efektivní sledování výkonu přístrojů pro měření kvality (QMI)
 • Automatizovaná validace analyzátorů, statistické řízení procesů a zvýšení dostupnosti analyzátorů pro klíčové procesy
 • V souladu s mezinárodními normami a metodami (ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 atd.)
 • Všestranná dostupnost prostřednictvím vzdáleného přístupu k systému
Show related services

Software pro správu analyzátorů CalSys

Řešení pro správu analyzátorů a sběr dat (AMADAS)

 • Efektivní sledování výkonu přístrojů pro měření kvality (QMI)
 • Automatizovaná validace analyzátorů, statistické řízení procesů a zvýšení dostupnosti analyzátorů pro klíčové procesy
 • V souladu s mezinárodními normami a metodami (ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 atd.)
 • Všestranná dostupnost prostřednictvím vzdáleného přístupu k systému
Show related services

Přehled

CalSys je systém pro správu analyzátorů a sběr dat (AMADAS) využívající postupy tvorby regulačních diagramů a statistické řízení procesů ke stanovení výkonnosti, dostupnosti a udržovatelnosti široké škály procesních analyzátorů a dalších klíčových přístrojů. Díky možnostem přizpůsobení, integraci, univerzální přístupnosti, zefektivnění procesů údržby, přehledům dostupnosti, možnostem statistického řízení procesů, rozšířeným možnostem validace, funkcím správy uživatelů a efektivnímu řešení problémů umožňuje systém CalSys firmám dosáhnout špičkové provozní kvality. Systém CalSys tak podporuje provozovatele při dosahování optimální efektivity údržby plynových chromatografů, procesních analyzátorů, detektorů plynů, kapilárních elektroforézních hmotnostních spektrometrů, laboratorních analyzátorů a podobných zařízení, jakož i při optimalizaci zdrojů, zlepšování rozhodovacích procesů a zvyšování produktivity v analytických procesech specifických pro dané odvětví.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Plně automatizované postupy validace analyzátorů pomocí standardních metod (ASTM 3764)
 • Velmi účinná údržba analyzátorů pomocí pokročilých postupů tvorby regulačních diagramů
 • Statistické řízení procesů (SPC) podporované integrovanými rozhodovacími pravidly (ASTM D6299)
 • Libovolně nastavitelné ovládací panely pro obsluhu, správa trendů a výstrah
 • Rozšířené možnosti ověřování a sledování
 • Dynamické měření kvality LNG s certifikovanými moduly pro zajištění jakosti
 • Vysledovatelné a ověřitelné ukládání dat a víceúrovňová tvorba výkazů
 • Integrace do systémů pro řízení procesů a správu informací (DCS, PI, LIMS, ERP atd.)
 • Bezproblémová integrace do stávajících systémů, např. PowerBI prostřednictvím API
 • Univerzální dostupnost prostřednictvím vzdáleného přístupu k systému (PC, tablet a mobilní zařízení)


Související řešení

Komplety pro měření ropy a rafinovaných produktů v obchodním styku

Řešení pro měření kapalin

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od počátečního návrhu až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Zahrnuje soupravy pro měření průtoku v rámech, regulaci průtoku, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové systémy, řídicí a validační software

Komplety pro měření plynů v obchodním styku

Řešení pro měření zemního plynu

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od úvodního návrhu řešení až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software

Komplety pro měření zkapal. zem. plynu v obchodním styku

Dodávky měřicí techniky pro zkapalněný zemní plyn

 • S kryogenními ultrazvukovými nebo hmotnostními průtokoměry
 • Od plnění a vyprazdňování tankerů po nakládání paliva a plnění cisteren
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software

Rozvaděče pro řízení

Kompletní řešení pro řízení procesů

 • Zajišťuje řízení měřicího systému, včetně ověření instrumentace v terénu
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu nebo v samostatné budově
 • Dodává se v kombinaci s novým měřicím kompletem nebo jako doplněk stávajících zařízení

Modulární rozvaděče pro regulaci průtoku a přenos dat

Základní regulace průtoku

 • Cenově přístupné modulární řešení regulace
 • Na základě přepočítávače průtoku SUMMIT 8800
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu

Měřicí domky a přístřešky

Řešení přístřeší pro instalaci elektronických zařízení a rozvaděčů na místě, dodané na klíč

 • Bezpečný prostor pro instalaci elektronického vybavení a rozvaděčů
 • Integrovaná vzduchotechnika, pokud je požadována
 • Může obsahovat i kontrolní pracovní stanici pro obsluhu

Vzorkovací komplety

Automatický odběr vzorků pro kapalné uhlovodíky

 • Systémy statistické přejímky pro samostatné použití nebo integraci do stávajících systémů
 • Vlastní vývoj, výroba, uvedení do provozu a zkoušky
 • Kompletně smontované a vyzkoušené před expedicí
 • Konstrukční řešení je možno upravit dle aktuálních parametrů aplikace

Analyzátorové domky a přístřešky

Analyzátory pro ropu, ropné produkty a zemní plyn

 • Měření parametrů ropy, ropných produktů a zemního plynu
 • Dodávány jako součást nového měřicího kompletu nebo jako samostatný doplněk stávajícího systému
 • Návrh řešení na základě oblíbených dodavatelů zákazníka
e-mail
Kontakt