Destilace v ropném a plynárenském průmyslu

Měření při atmosférické a vakuové destilaci

Po odsolení se ropa dále předehřívá na cca 375°C. Pak se vede do nástřikového patra atmosférické destilační kolony, kde se destilací za mírně zvýšeného tlaku oddělují jednotlivé frakce s různým destilačním rozmezím. Boční frakce odebírané z kolony (např. petrolej, lehký a těžký plynový olej) se nazývají boční řezy a ochlazují se ve výměníku tepla s přiváděnou ropou.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení technologických procesů
 • Nečistoty obsažené v ropě mohou ucpávat mechanická měřidla
Požadavky na toto měřicí místo
 • Zvýšení účinnosti procesu dělení na frakce
 • Ochrana destilační kolony před přeplněním
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Agresivní média
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Udržení rovnovážné hmotnostní bilance
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Velká viskozita
 • Riziko ucpání
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Řízení procesů
 • Udržení rovnovážné hmotnostní bilance
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Velká viskozita
 • Riziko ucpání
Požadavky na toto měřicí místo
 • Zajištění optimálního řízení hořáku
 • Proměnlivé provozní podmínky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
e-mail
Kontakt