Extrakce merkaptanů v ropném a plynárenském průmyslu

Měření výšky hladiny a rozhraní různých kapalin

Merox je zkratka pro oxidaci merkaptanu (mercaptan oxidation), proces odstraňování merkaptanů z rafinovaných produktů, například petroleje. Tento proces probíhá v zásaditém prostředí, kterého je dosaženo přidáním louhu nebo v některých případech amoniaku. Procesy, při kterých se odstraňují merkaptany a/nebo sulfan (H2S), se také označují jako slazení, protože se tak odstraňuje kyselý zápach merkaptanů a sirovodíku.

Požadavky na toto měřicí místo
  • Ochrana ložisek čerpadla před poškozením
  • Zobrazení průtoku
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Měření průtoku vyčištěného leteckého petroleje
  • Udržení hmotnostní bilance
Požadavky na toto měřicí místo
  • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
  • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
  • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
e-mail
Kontakt