Fluidní katalytické krakování v ropném a plynárenském průmyslu

Měření při rozdělování molekul

Fluidní katalytické krakování (FCC) je proces, při kterém se molekuly uhlovodíků s dlouhým řetězcem rozdělují na nižší uhlovodíky. Na rozdíl od hydrokrakování se při procesu nepřidává vodík. Fluidní krakování se používá zejména pro štěpení vyšších uhlovodíků na benzinové frakce, méně často pro výrobu složek motorové nafty. Moderní jednotky fluidního krakování se bez odstávky na údržbu provozují 24 hodin denně po dobu 2 až 3 let.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Spojité měření pro regulaci výšky hladiny v separátoru
 • Proměnlivé výšky hladiny ropy a vody
Požadavky na toto měřicí místo
 • Často za velmi vysokých teplot
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Zvýšení účinnosti procesu dělení na frakce
 • Ochrana destilační kolony před přeplněním
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Určení rozhraní mezi kalem a topným olejem
 • Ochrana před kontaminací
Požadavky na toto měřicí místo
 • Určení technických parametrů procesu
 • Agresivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Udržení hmotnostní bilance
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Kapalina obsahuje stopové množství uhlovodíků
 • Agresivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
e-mail
Kontakt