Hydrogenační rafinace v ropném a plynárenském průmyslu

Kontrola hydrodesulfurace

Hydrogenační rafinace neboli hydrodesulfurace je rafinační proces, při kterém se snižuje obsah síry a dalších nežádoucích příměsí, například dusíku a aromátů, reakcí produktu s vodíkem za přítomnosti katalyzátoru. Rafinerie používají hydrogenaci při výrobě automobilových paliv, aby byly splněny limity nežádoucích příměsí.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Agresivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Nízká hustota plynu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Kapalina obsahuje stopové množství uhlovodíků
Požadavky na toto měřicí místo
 • Rychlé zjištění netěsností a vad ucpávek chrání kompresor před poškozením
 • Zobrazení průtoku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Spojité měření pro regulaci výšky hladiny v separátoru
 • Proměnlivé výšky hladiny ropy a vody
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Agresivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Často za velmi vysokých teplot
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Udržení hmotnostní bilance
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Zajištění optimálního řízení hořáku
 • Proměnlivé provozní podmínky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Kapalina obsahuje stopové množství uhlovodíků
 • Agresivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
e-mail
Kontakt