Hydrokrakování v ropném a plynárenském průmyslu

Kontrola za vysokého tlaku a teploty

Hydrokrakování je katalytický krakovací proces, při kterém se za přítomnosti přidaného vodíku rozdělují delší molekuly uhlovodíků na kratší řetězce. Při hydrokrakování se vodík používá k rozrušení vazby mezi dvěma atomy uhlíku, přičemž je nutno tento proces odlišit od hydrogenační rafinace, při které se rozrušují vazby mezi atomy uhlíku a dusíku nebo uhlíku a síry. Výtěžnost krakování je závislá na teplotě a použití katalyzátorů. Hlavními produkty hydrokrakování jsou petrolej a komponenty pro výrobu motorové nafty, takže se používá především v regionech s velkou poptávkou po naftě, v regionech s vyšší spotřebou benzinu se častěji používá fluidní katalytické krakování

Požadavky na toto měřicí místo
 • Spojité měření pro regulaci výšky hladiny v separátoru
 • Proměnlivé výšky hladiny ropy a vody
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nánosy
 • Rychlé změny provozních podmínek
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Nízká hustota plynu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ochrana proti přeplnění
 • Určení výšky hladiny v pračce plynu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Stanovení množství vody
 • Usnadnění řízení procesu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Spojité měření pro regulaci výšky hladiny v separátoru
 • Proměnlivé výšky hladiny ropy a vody
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoká teplota média
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Spojité měření pro regulaci výšky hladiny v separátoru
 • Proměnlivé výšky hladiny ropy a vody
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Udržení rovnovážné hmotnostní bilance
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Vysoké teploty
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
e-mail
Kontakt