Katalytické reformování v ropném a plynárenském průmyslu

Měření produ plynů a kapalin

Při katalytickém reformování se těžký benzin přeměňuje na kapalný reformát, používaný k výrobě vysokooktanového automobilového benzinu. Vedlejším produktem tohoto procesu je plynný vodík, který se pak využívá v dalších rafinačních procesech, např. hydrokrakování. Kromě použití pro výrobu benzinových směsí je reformát také cenným zdrojem aromatických sloučenin, používaných jako suroviny pro výrobu plastů.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Spojité měření pro regulaci výšky hladiny v odplyňovači
Požadavky na toto měřicí místo
 • Zajištění optimálního řízení hořáku
 • Proměnlivé provozní podmínky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Nízká hustota plynu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Ochrana proti přeplnění
Požadavky na toto měřicí místo
 • Udržení hmotnostní bilance
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
e-mail
Kontakt