Odstraňování kyselých plynů v ropném a plynárenském průmyslu

Měření vyžadující chemickou odolnost

Vypírka kyselých plynů je proces, při kterém se pomocí aminů odstraňují z kyselých plynů sulfan a oxid uhličitý. Tento proces se také označuje jako slazení plynů, vypírání aminy nebo izolace kyselých plynů. Typickým procesem odstraňování kyselých plynů je tzv. Girbotolův proces, při kterém se používá absorbér a regenerační jednotka. V absorbéru se sulfan a oxid uhličitý absorbují do roztoku aminů a kyselý plyn se mění na oslazený. "Bohatý" amin se následně vede do regenerátoru, kde se z aminu vytěsňují sulfan a oxid uhličitý, a "chudý" (regenerovaný) amin se pak vede zpět do absorbéru.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Agresivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Kapalina obsahuje stopové množství uhlovodíků
 • Agresivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Ochrana proti přeplnění
 • Měření výšky hladiny kapaliny při separaci
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Ochrana proti přeplnění
 • Měření výšky hladiny kapaliny při separaci
Požadavky na toto měřicí místo
 • Plynulý přívod do procesu
 • Agresivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Ochrana proti přeplnění
 • Měření výšky hladiny kapaliny při separaci
Požadavky na toto měřicí místo
 • Často za velmi vysokých teplot
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Udržení hmotnostní bilance
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
e-mail
Kontakt