Description

Měření průtoku odplynu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Zajištění optimálního řízení hořáku
 • Proměnlivé provozní podmínky

Description

Měření průtoku vakuového zbytku

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoké teploty
 • Velká viskozita
 • Riziko ucpání

Description

Měření výšky hladiny a rozhraní v separátoru

Požadavky na toto měřicí místo

 • Spojité měření pro regulaci výšky hladiny v separátoru
 • Proměnlivé výšky hladiny ropy a vody

Description

Měření průtoku odděleného plynu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Určení technických parametrů procesu
 • Agresivní médium

Description

Měření výšky hladiny ve striperech

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů
 • Ochrana proti přeplnění

Description

Měření průtoku páry

Požadavky na toto měřicí místo

 • Často za velmi vysokých teplot
 • Řízení procesů

Description

Měření lehkého nebo těžkého plynového oleje

Požadavky na toto měřicí místo

 • Udržení hmotnostní bilance

Description

Měření výšky hladiny ve frakční koloně

Požadavky na toto měřicí místo

 • Nánosy
 • Rychlé změny provozních podmínek

Description

Měření průtoku kyselé vody

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů
 • Kapalina obsahuje stopové množství uhlovodíků
 • Agresivní médium

Description

Řídicí a validační software

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot

Přehled

Pozdržené koksování v ropném a plynárenském průmyslu

Tolerance vysokých teplot

Při pozdrženém koksování se destilační zbytky (těžké oleje a mazut) štěpí při vysoké teplotě. Při koksování vznikají z uhlovodíků s těžšími a delšími molekulami koksový benzin, plynový olej a pevný ropný koks. Rafinerie obvykle mají řadu koksovacích jednotek, z nichž každá obsahuje dvě koksové komory vysoké až 45 m. Při koksování se plynový olej a lehčí složky uvolňují v plynném stavu a vedou se do hlavní frakční kolony, kde se rozdělují na požadované frakce.

Kapalná fáze a pevný koks zůstávají v koksové komoře, koksování obvykle trvá 16 až 24 hodin. Po naplnění koksové komory pevným koksem se cyklus přesune do druhé komory. Zatímco se druhá komora plní, sejme se víko a dno první komory a ropný koks je z komory vytlačen vysokotlakým proudem vody.

Firma KROHNE nabízí vysokoteplotní ultrazvukové průtokoměry pro měření destilačních zbytků za vysokých teplot. Jednou z jejich hlavních předností proti tradičním klínovým průtokoměrům je volný průřez měřicí trubice, která se neucpává. Pro měření vysokotlaké páry vyrábí firma KROHNE ultrazvukové a vírové průtokoměry.

e-mail
Kontakt