Pozdržené koksování v ropném a plynárenském průmyslu

Tolerance vysokých teplot

Při pozdrženém koksování se destilační zbytky (těžké oleje a mazut) štěpí při vysoké teplotě. Při koksování vznikají z uhlovodíků s těžšími a delšími molekulami koksový benzin, plynový olej a pevný ropný koks. Rafinerie obvykle mají řadu koksovacích jednotek, z nichž každá obsahuje dvě koksové komory vysoké až 45 m. Při koksování se plynový olej a lehčí složky uvolňují v plynném stavu a vedou se do hlavní frakční kolony, kde se rozdělují na požadované frakce.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Zajištění optimálního řízení hořáku
 • Proměnlivé provozní podmínky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Velká viskozita
 • Riziko ucpání
Požadavky na toto měřicí místo
 • Spojité měření pro regulaci výšky hladiny v separátoru
 • Proměnlivé výšky hladiny ropy a vody
Požadavky na toto měřicí místo
 • Určení technických parametrů procesu
 • Agresivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Ochrana proti přeplnění
Požadavky na toto měřicí místo
 • Často za velmi vysokých teplot
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Udržení hmotnostní bilance
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nánosy
 • Rychlé změny provozních podmínek
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Kapalina obsahuje stopové množství uhlovodíků
 • Agresivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
e-mail
Kontakt