Výroba síry v ropném a plynárenském průmyslu

Regulace teploty a průtoku kapalné síry

Clausův proces je často používaný proces odsíření plynů, při kterém se z kyselých plynů odstraňuje sulfan. Sulfan je velmi nebezpečný plyn, již dávka > 500 ppm může být smrtelná. Při Clausově procesu vzniká při reakci sulfanu s kyslíkem voda a síra.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Kapalina obsahuje stopové množství uhlovodíků
 • Agresivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Zajištění optimálního řízení hořáku
 • Proměnlivé provozní podmínky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Často za velmi vysokých teplot
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Určení technických parametrů procesu
 • Agresivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Udržení hmotnostní bilance
 • Řízení procesů
 • Agresivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Agresivní médium
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vizualizace a kontrola důležitých procesů
 • Správa záznamů, trendů a výstražné signalizace
 • Statistické vyhodnocení naměřených hodnot
e-mail
Kontakt