Výroba bioplynu a kogenerace v bioplynové elektrárně

Fermentace a kogenerační proces

Bioplynové stanice se potýkají se specifickými problémy. To platí i pro měřicí přístroje, které musejí odolávat korozi a vytváření nánosů. Bioplyn je za vyhnívací nádrží vlhký a má proměnlivé složení, takže některé principy měření průtoku zde není možno použít. Proto se v současné době často měří jen vyčištěný bioplyn. Pak je ovšem obtížné provádět jakékoliv výpočty a hodnocení přímo v procesu.

Magneticko-indukční průtokoměry řady OPTIFLUX mohou měřit média s obsahem pevných částic až 70 % a jsou velmi užitečné pro měření přívodu tekutého substrátu. Tyto přístroje se již osvědčily ve stovkách bioplynových stanic. Průmyslové snímače teploty OPTITEMP a bezkontaktní radarové hladinoměry OPTIWAVE zajišťují udržení optimálních podmínek ve vyhnívací nádrži. Trychtýřové antény hladinoměrů OPTIWAVE jsou určeny pro měření výšky hladiny v nádržích s míchadly, například biologického kalu, a nejsou ovlivněny kondenzací. Snímače tlaku KROHNE OPTIBAR 5060 C se rovněž velmi dobře hodí k měření v bioplynových stanicích. Jejich keramické měřicí cely a rozhraní s procesem jsou robustní, spolehlivé a odolné vůči korozi. Ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 7300 Biogas je vhodný zejména k měření průtoku surového bioplynu. Kromě objemového průtoku může také přímo určovat obsah metanu – aniž by k tomu potřeboval nějaká další měřicí zařízení. Dokáže si poradit s proměnlivým složením plynu, jeho trubice neobsahuje žádné překážky, a měří tak prakticky s nulovou tlakovou ztrátou. Jeho elektronika umožňuje efektivní zpracování ultrazvukových signálů, které jsou při průchodu potrubím silně zatlumeny molekulami CO2 a vodní páry. Titanové senzory průtokoměru OPTISONIC 7300 Biogas jsou navíc odolné vůči korozi, kterou zde často způsobuje sirovodík (H2S). Měřiče tepla OPTIFLUX a OPTISONIC se používají pro měření množství tepla vyrobeného v kogeneračním zařízení. Pokud se teplo dodává třetím stranám, můžeme rovněž nabídnout měření v obchodním styku.

Požadavky na toto měřicí místo

 • Nehomogenní tekutina
 • Velký obsah pevných částic

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoká vlhkost
 • Bezkontaktní měření
 • Bez nároků na údržbu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoká vlhkost

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoká vlhkost
 • Vysoký obsah CO2
 • Kompenzace proměnlivého složení plynu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vhodné pro aplikace se znečištěním

Požadavky na toto měřicí místo

 • Odolnost vůči chemikáliím

Požadavky na toto měřicí místo

 • Nehomogenní tekutina
 • Velký obsah pevných částic

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoká vlhkost
 • Bezkontaktní měření
 • Bez nároků na údržbu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoký obsah CO2
 • Kompenzace proměnlivého složení plynu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vhodné pro aplikace se znečištěním

Požadavky na toto měřicí místo

 • Odolnost vůči chemikáliím

Požadavky na toto měřicí místo

 • Shoda s MI004, OIML R75
 • Odolnost vůči magnetitu
 • Velké měřicí rozpětí
e-mail
Kontakt