OPTIBAR PT 2000

Průměrující rychlostní sonda s několika odběrovými štěrbinami

 • Nízká tlaková ztráta; od standardního po speciálně upravené provedení
 • Měření od kryogenních po vysoké teploty (-200…+1000°C); max. 160 bar
 • Pro potrubí o světlostech DN50…2000 / 2…80" (větší na požádání)
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L

OPTIBAR PT 2000

Průměrující rychlostní sonda s několika odběrovými štěrbinami

 • Nízká tlaková ztráta; od standardního po speciálně upravené provedení
 • Měření od kryogenních po vysoké teploty (-200…+1000°C); max. 160 bar
 • Pro potrubí o světlostech DN50…2000 / 2…80" (větší na požádání)
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L

Přehled

OPTIBAR PT 2000 je průměrující rychlostní sonda pro měření čistých kapalin, plynů a páry. Je ideálním přístrojem pro měření průtoku na principu diferenčního tlaku v aplikacích vyžadujících nízkou tlakovou ztrátu nebo příznivou cenu v potrubích velmi velkých světlostí (až DN20000 / 800"). Na rozdíl od konvenčních rychlostních sond s jedním odběrem, které měří rychlost v jednom bodě, má OPTIBAR PT 2000 v průřezu potrubí několik odběrových štěrbin a vytváří průtok odpovídající střední kvadratické hodnotě diferenčního tlaku. Tato rychlostní sonda se dodává ve standardním i speciálně upraveném provedení podle požadavků zákazníka. V kombinaci se snímačem diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060 vytvoří kompletní sestavu pro měření průtoku

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Všestranný primární prvek pro měření diferenčního tlaku v potrubí
 • Vyrobena podle kritérií kvality a spolehlivosti používaných u všech přístrojů firmy KROHNE
 • Snadná a rychlá montáž bez většího zásahu do potrubí
 • K dispozici v různých kompaktních nebo oddělených variantách
 • Od standardního po speciálně upravené provedení pro náročné podmínky (např. vysoké teploty, velké světlosti potrubí apod.)
 • Mnohem nižší tlaková ztráta než u jiných primárních prvků (např. clony)
 • Nejistota: <±0,5% (s kalibrací)

Související výrobky

Průměrující rychlostní sonda

Průtokoměr na principu tlakové diference pro měření kapalin, plynů a páry, pro vysoké teploty a plyny s obsahem prachu

 • Rychlá a snadná instalace bez velkých úprav, impulzních potrubí a podpěr; nejlepší varianta pro dodatečné doplnění měření
 • -200...+1150°C / -328...2102°F; max. 320 bar / 4641,2 psi (tlak v potrubí)
 • Pro světlosti potrubí DN50...2000 / 2...80" (větší na vyžádání)
 • 2vodičový výstup 4...20 mA/HART®, FF, Profibus-PA

OPTIBAR DP 7060

Snímač diferenčního tlaku pro měření průtoku, výšky hladiny, tlakové diference, hustoty a rozhraní

 • Výkonný snímač tlakové diference s integrovaným měřením tlaku v potrubí
 • Měřicí rozsah: 30 mbar…16 bar; tlak v potrubí: až 700 bar
 • Referenční přesnost ±0,065%
 • 2vodičový, výstupy 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®
e-mail
Kontakt