Manipulace s popílkem v elektrárně na biomasu

Spolehlivé odstraňování popílku

Popílek obsažený ve spalinách se obvykle odstraňuje v elektrostatických odlučovačích (ESP) nebo v tkaninových filtrech. V závislosti na množství nespáleného uhlíku a dalších zbytků se zachycený popílek používá jako surovina pro cementárny. Popílek se třídí podle obsahu nespáleného uhlíku, a poté se potrubím dopravuje do několika různých nádob a sil pomocí pneumatické nebo vakuové dopravy.

Měření sypkého popílku při manipulaci nebo v sile je velmi náročné; je potřeba se vyrovnat s nerovnostmi povrchu, proměnlivým obsahem vlhkosti a velkou prašností. Společnost KROHNE je průkopníkem radarové technologie měření výšky hladiny v průmyslových aplikacích a dnes nabízí širokou škálu sofistikovaných radarových hladinoměrů na principu FMCW a TDR pro měření kapalin a téměř všech druhů pevných látek. Hladinoměr OPTIFLEX 2200 na principu TDR je nejlepší volbou pro aplikace při přepravě popílku, poradí si s horkem, prachem i nízkou relativní permitivitou měřeného popílku. Patentovaná kapková anténa hladinoměru OPTIWAVE 6500 odolává usazování prachu, ke kterému může docházet u kovových trychtýřových antén, a výrazně zlepšuje využitelnost přístroje pro měření výšky hladiny v sile na popílek. Snímač OPTIBAR DP 7060 C se dodává s měřícími celami s malými rozsahy pro kontrolu diferenčního tlaku v elektrostatických nebo tkaninových filtrech.

Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení čištění filtru
Požadavky na toto měřicí místo
  • Prach a plynná fáze
  • Nízká dielektrická konstanta popílku
Požadavky na toto měřicí místo
  • Prach a plynná fáze
  • Nízká dielektrická konstanta popílku
Požadavky na toto měřicí místo
  • Prach a plynná fáze
  • Nízká dielektrická konstanta popílku
e-mail
Kontakt