Čištění odpadních vod z odsíření spalin v elektrárnách na černé a hnědé uhlí

Řízení procesů

Odpadní voda z odsíření spalin (FGD) v elektrárnách spalujících tuhá paliva je často nasycena síranem vápenatým, a zároveň obsahuje kovy i chloridy. Technologické postupy při čištění je nutné přizpůsobit konkrétní odpadní vodě, často se skládají z chemického čištění, flokulace, číření a filtrace. Voda může být znovu použita v procesu nebo dále vyčištěna pro splnění náročnějších požadavků.

Zejména v procesech zahrnujících sedimentaci je pro správný průběh číření a efektivní využití flokulantu nepostradatelné spolehlivé měření výšky hladiny a sedimentačního profilu kalu. Kromě řady robustních a odolných přístrojů pro měření průtoku, výšky hladiny, tlaku a teploty jsou tak díky modelům OPTISENS TSS/ MAC a OPTISYS SLM k dispozici také různé analyzátory a komplety pro měření celkového obsahu pevných látek a sedimentačního profilu.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči tvorbě kotelního kamene
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ponorný snímač
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči tvorbě kotelního kamene
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízké nároky na údržbu
 • Žádné odchylky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči tvorbě kotelního kamene
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ponorný snímač
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízké nároky na údržbu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Bez nároků na údržbu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ponorný snímač
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízké nároky na údržbu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Bez nároků na údržbu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Bez nároků na údržbu
 • Vysoká vlhkost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Místní požadavky na fakturační měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízké nároky na údržbu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Bez nároků na údržbu
 • Vysoká vlhkost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Bez nároků na údržbu
 • Vysoká vlhkost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kompletní zařízení připravené k provozu
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt