Analyzátorové domky a přístřešky

Analyzátory pro ropu, ropné produkty a zemní plyn

 • Měření parametrů ropy, ropných produktů a zemního plynu
 • Dodávány jako součást nového měřicího kompletu nebo jako samostatný doplněk stávajícího systému
 • Návrh řešení na základě oblíbených dodavatelů zákazníka
Show related services

Analyzátorové domky a přístřešky

Analyzátory pro ropu, ropné produkty a zemní plyn

 • Měření parametrů ropy, ropných produktů a zemního plynu
 • Dodávány jako součást nového měřicího kompletu nebo jako samostatný doplněk stávajícího systému
 • Návrh řešení na základě oblíbených dodavatelů zákazníka
Show related services

Přehled

Tyto analyzátorové komplety a systémy, určené pro ropný a plynárenský průmysl, se instalují v analyzátorových domcích a přístřešcích a případně doplňují vhodným klimatizačním zařízením. V případě, že instrumentace firmy KROHNE není k dispozici nebo není schválena uživatelem, používají se pro analyzátorové domky nebo přístřešky vhodné analyzátory 3. stran.

Pro zemní plyn se obvykle používají plynové chromatografy, snímače rosného bodu vody a uhlovodíků, analyzátory síry, rtuti, hustoty a stopových množství kyslíku. Při měření kapalin se obvykle používají analyzátory podílu vody, hustoměry, vzorkovače, měřiče Reidova tlaku par, analyzátory obsahu síry a solí.

Analyzátorové komplety firmy KROHNE mohou být dodány jako součást kompletního měřicího systému, za který firma KROHNE samozřejmě přebírá plnou odpovědnost, nebo jako samostatné moduly používané např. při regeneraci krajiny nebo při generálních opravách. Analyzátorové domky a přístřešky jsou dodávány kompletně zapojené, nastavené a vyzkoušené. Instalaci na místě a uvedení do provozu je možno koordinovat s jednou z našich více než 100 kanceláří.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Vše zapojeno, nastaveno a vyzkoušeno před instalací na místě
 • Instrumentace firmy KROHNE nebo třetích stran
 • Odborné posouzení pro zajištění národního schválení fakturačního měření
 • Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy je možno objednat ve více než 100 místních kancelářích
 • Možnost doplnění integrovaným systémem AMADAS pro řízení analyzátorů

Související výrobky

OPTIMASS 6400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro náročné aplikace

 • Vysoká přesnost (±0,05%), pro média za kryogenních i vysokých teplot (-200…+400°C); průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek (EGMTM)
 • SIL 2/3; Stanovená měřidla: OIML R117, R137, MI-005, MI-002; API, AGA; hygienické certifikáty
 • Příruby: DN10…300 / ½…12", max. PN 160 / ASME Cl 1500
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET, EtherNet/IP™, Bluetooth®

H250 M40 Standard

Plováčkový průtokoměr procesní měření kapalin a plynů

 • Modulární provedení elektroniky umožňující doplňování nebo výměnu modulů na místě
 • Globální schválení pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu pro nadnárodní zákazníky
 • V souladu s požadavky SIL
 • Přírubové, závitové, svěrné nebo navařovací připojení

DK32/34

Plováčkový průtokoměr pro malé průtoky kapalin a plynů

 • Kompaktní mechanický ukazatel, na přání výstup 4…20 mA/HART®7, spínače min./max. a jehlový ventil
 • Robustní provedení z korozivzdorné nebo legované oceli
 • Závit: G¼, ¼ NPT atd.
 • -40…+200°C, max. 220 barg

OPTIBAR PM 5060

Snímač tlaku pro procesní aplikace měření tlaku a výšky hladiny

 • Robustní provedení s celosvařovanou kovovou membránou, vhodný i pro velká měřicí rozpětí a hygienické aplikace
 • 100 mbar…1000 bar
 • Různé typy závitových, přírubových, hygienických a dalších provozních připojení
 • 2vodičový, výstup 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®

Související řešení

Komplety pro měření ropy a rafinovaných produktů v obchodním styku

Řešení pro měření kapalin

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od počátečního návrhu až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Zahrnuje soupravy pro měření průtoku v rámech, regulaci průtoku, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové systémy, řídicí a validační software

Komplety pro měření plynů v obchodním styku

Řešení pro měření zemního plynu

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od úvodního návrhu řešení až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software

Komplety pro měření zkapal. zem. plynu v obchodním styku

Dodávky měřicí techniky pro zkapalněný zemní plyn

 • S kryogenními ultrazvukovými nebo hmotnostními průtokoměry
 • Od plnění a vyprazdňování tankerů po nakládání paliva a plnění cisteren
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software

SynEnergy Řídicí a procesní vizualizační software

Řešení pro trvalé monitorování procesů a výkaznictví

 • Software HMI/SCADA pro měřicí systémy
 • Nejmodernější bezpečná webová technologie HTML5
 • Optimalizace provozu díky prediktivní údržbě
 • Snadná integrace do existujících DCS a sítí ERP

Software pro správu analyzátorů CalSys

Řešení pro správu analyzátorů a sběr dat (AMADAS)

 • Efektivní sledování výkonu přístrojů pro měření kvality (QMI)
 • Automatizovaná validace analyzátorů, statistické řízení procesů a zvýšení dostupnosti analyzátorů pro klíčové procesy
 • V souladu s mezinárodními normami a metodami (ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 atd.)
 • Všestranná dostupnost prostřednictvím vzdáleného přístupu k systému
e-mail
Kontakt