Dávkování a skladování chemikálií v elektrárnách na černé a hnědé uhlí

Bezpečné skladování a přesné dávkování chemikálií

Elektrárny používají různé chemikálie pro úpravu vody, přípravu napájecí vody a chladicí vody a pro snižování emisí, které jsou často dodávány v cisternách. Nádrže na skladování chemikálií v elektrárně je třeba neustále sledovat a zabezpečit proti přeplnění. Přepravní potrubí musí obvykle mít dvojitou stěnu a musí být sledováno pomocí systémů detekce netěsností. Bezpečnostní jímky vybudované kolem nádrží kvůli ochraně životního prostředí musejí být podle požadavků místních předpisů vybaveny detektory netěsností.

Firma KROHNE nabízí celou řadu přístrojů pro splnění těchto povinností, například certifikované bezpečnostní spínače OPTISWITCH pro detekci kapalin, bezkontaktní radarové hladinoměry OPTIWAVE, a také vhodné průtokoměry pro regulaci průtoku v dávkovacích potrubích, které splňují technologické požadavky.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Chemická odolnost
 • Žádné odchylky
 • Přesnost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Certifikace WHG
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči výparům chemikálií
Požadavky na toto měřicí místo
 • Certifikace WHG
Požadavky na toto měřicí místo
 • Chemická odolnost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Chemická odolnost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči výparům chemikálií
Požadavky na toto měřicí místo
 • Certifikace WHG
Požadavky na toto měřicí místo
 • Certifikace WHG
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči výparům chemikálií
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Chemická odolnost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Chemická odolnost
e-mail
Kontakt