Odsíření spalin v elektrárnách na černé a hnědé uhlí

Stabilní kontrola hustoty vápencové suspenze

Zařízení pro odsiřování spalin (FGD) odstraňuje ze spalin sloučeniny síry (SO2, SO3) a kyseliny. Většina odsiřovacích zařízení používá mokrý proces odsiřování, při kterém plyny stoupají ve věži proti proudu vápencové suspenze a zbavují se přitom SO2, SO3, HCl a HF. Pro efektivní provoz je potřeba regulovat koncentraci vápence vstupujícího do absorpční věže. Sádrovec vzniká jako pevný reakční produkt a z kalu se odstraňuje pomocí hydrocyklonů. Vlhký sádrovec se dále zbavuje vody a zpracovává v hale pro skladování vlhkého sádrovce, přičemž vzniká užitečný vedlejší produkt.

Měření koncentrace vápencové suspenze se tradičně provádělo pomocí radiometrických hustoměrů, protože to byla jediná spolehlivá technologie pro tuto aplikaci. V současné době jsou pro měření v této aplikaci k dispozici i Coriolisovy průtokoměry s přímou trubicí. Nový Coriolisův průtokoměr KROHNE OPTIMASS 7400 s jednou přímou titanovou měřicí trubicí se v praxi osvědčil jako vhodné řešení pro měření hustoty i průtoku vápencové suspenze. Jednoduše lze měření těchto abrazivních kapalin také řešit pomocí příložných ultrazvukových průtokoměrů OPTISONIC 6300 W/F, případně magneticko-indukčního průtokoměru OPTIFLUX. Patentovaná kapková anténa radarového hladinoměru OPTIWAVE 6500 spolehlivě odolává jakémukoli usazování prachu a výrazně zlepšuje využití radarových snímačů v silech s vápencem.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Prach v plynu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoká vlhkost plynné složky
 • Tvorba kotelního kamene
 • Nepříznivé provozní podmínky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Tvorba kotelního kamene
 • Nepříznivé provozní podmínky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Abrazivní vlastnosti
 • Tvorba kotelního kamene
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoká vlhkost plynné složky
 • Tvorba kotelního kamene
 • Nepříznivé provozní podmínky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt