Parní oběh v elektrárnách na černé a hnědé uhlí

Měřicí přístroje pro napájecí vodu, páru a kondenzát

Rozvody napájecí vody mohou v podkritických elektrárnách dosahovat teploty a tlaku 200 °C/250 barů, zatímco parametry páry dosahují až 565 °C/220 barů. Nadkritické (USC) elektrárny dosahují při výrobě elektřiny velmi vysoké účinnosti přes 40 % pouze při teplotě a tlaku napájecí vody přibližně 250 °C/350 barů a teplotě a tlaku páry až 720 °C/330 barů. Napájecí voda se přivádí přes ohříváky vody a ekonomizér do generátoru hlavní parní turbíny pod vysokým tlakem. Teplota primární páry se reguluje pomocí vysokotlaké skrápěcí vody. Po výstupu z vysokotlaké (VT) turbíny se pára znovu ohřívá v regeneračním ohříváku a dále se využívá ve středotlaké (ST) a pak v nízkotlaké (NT) turbíně. Použitá pára se přivádí do kondenzátoru, kde nízké teploty a tlaky zajišťují dobrou účinnost Rankinova cyklu. Kondenzát je odváděn do kondenzátního hospodářství. Napájecí voda musí splňovat přísné limity pro pH, vodivost, obsah kyslíku, oxidu křemičitého, železa a další parametry, aby byl zajištěn bezpečný a efektivní provoz a dlouhá životnost.

Průtokoměry pro měření napájecí vody mají velký význam pro řízení a bezpečnost procesu a musejí odolávat vysokým teplotám a tlakům, a navíc splňovat požadavky na přesnost a redundanci. Obvykle se používají Venturiho trubice nebo dýzy instalované v měřicích tratích s redundantními snímači tlakové diference podle ISO 5167 nebo ASME MFC-3M. Vyráběné primární prvky a trati firmy KROHNE pro měření průtoku pomocí tlakové diference jsou kalibrovány ve výrobě horkou vodou při vysokých Reynoldsových číslech. Nejmodernější snímače tlaku OPTIBAR DP 7060 C mají 100% 3D kalibraci v celém rozsahu teplot a statických tlaků a jsou k dispozici s měřicími celami odolávajícími tlaku v potrubí až 700 barů. Firma KROHNE dodává kompletní řešení pro měření průtoku s primárními prvky, snímači tlakové diference, tlaku a teploty, technologickými armaturami, technickými službami, kalibrací a dokumentací. Další variantou je zde řada ultrazvukových průtokoměrů OPTISONIC 3400/4400, která je vhodná pro tyto náročné požadavky na teplotu, tlak, redundanci, materiály atd. Přístroje řady OPTISONIC firmy KROHNE nevykazují drift a nevyžadují údržbu, nemají tlakovou ztrátu a mají mimořádně velké měřicí rozpětí, takže dosahují dobré přesnosti při malých průtocích. Průtokoměry řady OPTIBAR DP a ultrazvukové průtokoměry OPTISONIC jsou k dispozici také pro měření průtoku páry, regenerované páry, kondenzátu, skrápěcí vody a další typické aplikace.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Velký statický tlak, malý diferenční tlak
 • Žádné odchylky
Požadavky na toto měřicí místo
 • SIL
 • Vysoká dostupnost
 • Vysoký tlak
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • Dynamické výpočty
 • ASME PTC 19.3, teploměrové jímky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
 • Velký dynamický rozsah průtoku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoký tlak
 • Vysoké teploty
 • Normy pro výrobu energie
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Vysoký tlak
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Vysoký tlak
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Vysoký tlak
 • ASME PTC 19.3, teploměrové jímky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Vysoký tlak
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Vysoký tlak
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoké teploty
 • Vysoký tlak
 • ASME PTC 19.3, teploměrové jímky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Spolehlivé měření
 • SIL
 • Čpavek v plynném skupenství
Požadavky na toto měřicí místo
 • SIL
 • Vysoká dostupnost
 • Vysoký tlak
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • Dynamické výpočty
 • ASME PTC 19.3, teploměrové jímky
e-mail
Kontakt