Úprava chladicí vody v elektrárnách na černé a hnědé uhlí

Kontrola chladicí vody

V rámci celého závodu je zapotřebí velké množství chladicí vody - především pro odpařovací chladicí zařízení. Surová voda se obvykle odebírá z povrchových zdrojů, například z řeky. Odstraňování mechanických nečistot a pevných látek se provádí pomocí filtrace. Obzvláště důležitá je úprava doplňovací vody pro chladicí věže, aby se zabránilo zanášení, korozi a množení bakterií.

Průtoky v potrubích velkých průměrů lze hospodárně měřit pomocí ultrazvukových průtokoměrů OPTISONIC 3400 nebo OPTISONIC 6300. OPTISYS CL je sofistikovaný přístrojový komplet, který dokáže měřit koncentraci biocidů s korekcí na případné změny pH.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči tvorbě kotelního kamene
Požadavky na toto měřicí místo
 • Bez nároků na údržbu
 • Vysoká vlhkost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žádné odchylky
 • Ochrana proti přetížení
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Instalace v potrubí se zvýšeným tlakem
Požadavky na toto měřicí místo
 • Instalace v potrubí se zvýšeným tlakem
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žádné odchylky
 • Ochrana proti přetížení
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření pomocí měřicí cely
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči korozi
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Žádné odchylky
 • Ochrana proti přetížení
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření pomocí měřicí cely
Požadavky na toto měřicí místo
 • Vlhkost
 • Bezkontaktní měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nízká vodivost
e-mail
Kontakt